Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »a )
genoodzaakt waren om hem met den kerkelgken ban te
bedreigen, oin zgnen tegenstand te overwinnen. Hij gaf
zich eindelijk over, en werd als Abt ingezegend. Onder
zijn bestuur muntte het klooster te Clung uit door eene
naauwkeurige onderhouding der klooster-regelen , door
eenen deugdzamen naijver onder de Monniken, door er
zich op de kennis van den Godsdienst toe te leggen, en
door de groote milddadigheid, die men den armen bewees.
Deze stichtelijke geregeldheid deed een groot getal per-
sonen, die door hunne geboorte en door hunne waardig-
heid beroemd waren, in het klooster van Clung gaan.
Er kwamen niet alleen de aanzienlijkste Leeken om er
boetvaardigheid te doen; maar zelfs deden Bisschoppen
afstand van hunne stoelen, om er het kloosterleven aan
te nemen. De graven en de hertogen deden hun best
om de kloosters, die in hun Vorstendom lagen, onder
het bestuur van Clung te brengen, opdat de heilige Abt
die zoude hervormen; want weldra bepaalde Odon zich
niet meer bij zgn klooster; hij arbeidde met eenen on-
vermoeiden gver om de tucht in geheel Frankrgk, en
zelfs in Italië, waar hij door de Paussen geroepen was,
te herstellen. Het kostte den heiligen Abt onnoemelgken
arbeid, maar hg vertroostte zich door den goeden uit-
slag , en nooit zag men beter, hoe veel de ijver van
een eenig mensch ter eere Gods kan uitwerken , als hij
door de heiligheid ondersteund is, en de wijsheid tot zgne
leidsvrouw heeft. De opvolgers van den heiligen Abt
volgden hem ook op in zgne deugden en in zijnen gver:
Maïeüi., Odilon, Petrus de Eerwaardige, Hugo, Sticht-
ten de geheele Kerk door hunne uitstekende heiligheid,
en leiden de laatste band aan het groote werk der her-
vorming. Men zag door hunne zorgen en door hunne
voorbeelden in al de Kloosters den godsdienstigen gver
op nieuw herleven. Het goed, hetwelk zg zelye sticht-
ten, boezemde anderen de begeerten in om hen na te
volgen: de H. Gerardus herstelde de kloosterlijke tucht
in Nederland, en Adelberon , Bisschop van deed
het met denzelfdeu goeden uitslag in Lotharingen,