Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
■n
( » )
hunner deugd zich wijd verspreidde. Men gaf zich' vele
moeite om andere Kloosters onder het bestuur van deu
H. Abt te stellen; hij bestuurde er tot zeven te gelijk.
Dit bèroemde huis heeft groote Paussen aan de Kerk ge-
geven , en heeft heilige Bisschoppen voortgebragt, dia
den geest van het Christendom in verscheidene Bisdom-
men van Frankrgk hebben doen herleven.
CXXV. HOOFDDEEL.
De hervorming is voortgezet door de opvolgers van den
heiligen BiiRnoif.
De heilige Odon, die den gelukzaligen Bernon op-
volgde, voltooide de stichting van de nieuwe Congrega-
tie, en gaf er den laatsten vorm aan. Odon was uit
een adellqk geslacht in het landschap van de Maine ge-
boren. Hij had zich te Parijs, alwaar, ondanks de on-
gelukkige tijden, de geleerdheid, door eene gestadige
opvolging van voortreffelijke Leeraren , is blgven voort-
duren, in de schoone letteren geoefend. Uit de begeertfi
om zich aan God toe te wijen, nam hg het besluit om
naar Rome te gaan, hopende aldaar een ijverig kloos
ter te vinden, waar hij voortgang in de deugd zoudo
kunnen maken. Hij reisde door Bourgondië, en werd
getroffen door de godsvrucht, die er te Clung heerschte.
Daar hg nu in Frankrijk gevonden had hetgene, wat hij
in Italië was gaan zoeken; hield hij zich in dit gesticht
op, en verzocht om diar onder de Monniken te mogeii
worden aangenomen. Het duurde niet lang of men ont-
waarde de groote bekwaamheden van den jongen Mon.
nik, en men gaf de jongelingen, die in het klooster op-
gevoed werden, aan zijne zorg over. De wgs, waarop
hij deze gewigtige bediening waarnam, de gayen en de
deugden, die men in hem bewonderde, waren oorzaak,
dat men verlangde om hem voor Abt te hebben. Odon
wederstond het langen tgd, en hij nam het niet aan
din op een uitdnikkelijk beyel der Bisschoppen die zelfs