Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( lO )
vriend was, lienen. De Hertog ontving hen met veel
beleefdheid, en nadat hij hun zijn voornemen om een
Klooster in zijn Hertogdom te stichten, had te kennen
gegeven , zeide hij hun: dat zij tot deze nieuwe stichting
naar eene bekwame plaats zouden uitzien. Den twee
heiligen Monniken stond de ligging van C/ung , waar zij
waren, zoo wel aan, dat zij antwoordden, dat zij gee-
ne geschikter plaats hiertoe zouden kunnen vinden. De
Hertog zeide hun in het eerst, dat zij daar niet aan
moesten denken, omdat hij daar wel vijftig jagthonden
had. n Wel nu! mgn Heer de Hertog," hervatte Ber-
NON met aardigheid , » jaagt er de honden van daan , en
laat er de Monniken wonen." Eindelgk stond de Hertog
het goedwiUig toe , en wenschte, dat het Klooster aan God
werd toegewgd onder de aanroeping van de H. H. Pe-
tros en Paultjs. Hg deed terstond de stichting-brieven
opstellen, die men tot heden nog bewaart, waarin hg
de redenen, die hem hiertoe bewogen hebben, bloot
legt. n D.w ik," zegt hij, » een heilig gebruik van de
goederen, die God mij gegeven heeft, wil maken, heb
ik gedacht de vriendschap der armen van Jesus Curis-
tus te moeten zoeken, en aan dit goede werk een be-
stendig bestaan te geven, door een Klooster te slichten.
Ik geef uit liefde tot God en tol Jesus Christus , onzen
Heer, mijn landgoed Clunij, om er ter eere van de H.
H. Petros en Paulus een Klooster te bouwen, hetwelk
voor altgd eene toevlugt zal zgn voor degene, die, arm
de wereld verlatende , in het kloosterlijke leven de
schallen der deugd zullen komen zoeken." De uitkomst
heeft aan het oogmerk van den godvruchtigen stichter
beantwoord: dit Klooster deed oneindig veel goeds , en
werd vermaard door zijne regelmatige tucht, en door de
buitengewone verdiensten der Abten, die hetzelve be-
stuurden. Van dit Klooster verspreidde zich vervolgens
de geest van de roeping tot het klooslerlgke leven ge-
heel Frankryk door. De heilige Abt plaatste Ie Clung
in het eerste niet meer dan twaalf Monniken ; maar zij
waren van eenen zoo uitgelezenen gver, dat de roem