Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 9 ) \
Schriften met eenen bijzonderen ijver; maar zgne voor-
naamste zorg was om in die Gewesten, waarde verslapping
en de misbruiken waren ingekropen, geleerde en deugd-
zame Uisschoppen aan te stellen, zich verzekerd hou-
dende , dat de lessen, en voornamelijk de voorbeelden
der Herders de krachtigste middelen zijn, om de on-
deugden uit te roegen, ea om de volken tot hunnen
pligt te brengen.
CXXIV. HOOFDDEEL.
Herstelling der Moosterlgke tucht in Frankrgk.
Het Jaar 910.
Niets hielp in Frankrgk meer om de tucht te herstel-
len , dan de stichting van het vermaarde klooster van
Clung, hetwelk als eene kweekschool van Apostolische
mannen is geweest. Deze Conoreoatie is haren oor-
j sprong verschuldigd aan den gver van den deugdzame»
t Bernon, die er de eerste Abt van is geweest. Bebnow,
! afkomstig van eene der edelste familiën van Bourgondiër,
: nam het kloosterlgke leven aan in de Abdij van den H.
I Martinus te Autun. Eenigen tijd daarna werd hg er
1 van daan genomen, om het klooster van la Beaurru'. in
' Bourgondië te besturen, waar hg de klooster-regelen
I! op het naauwkeurigste deed onderhouden. Eenige voor-
name bedienden van Wilhelmus, hertog van Aquitanie,
die op hunne reis in dit stichtelgke Klooster geweest
waren, spraken er, na hunne wederkomst, met zoo
grooten lof van bij den Hertog, dat hij het voornemen
; maakte, om in zijne landgoederen een Klooster, naar
dit gevormd, te stichten, en aan den heiligen Abt er
het bestuur van op te dragen. Hij verzocht ahoo Ber-
NON, om te Clung, een landgoed hetwelk aan den Her-
tog in het Makonnesche behoorde, bg hem te komen,
j Rerkon ging er met den heiligen Huoo, die toen Mon-
nik van den II, Martinus te Autun en zijn bijzondere