Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 267 ) \
en zij die dit bezit hadden gestoord, door nieuwigheden in te
voeren uit haren schoot zijn verjaagd. De Kerk, die volgens
de voorzegging van Jüsus-Cuhistus, de ketterijen had zien
opkomen, heeft die volgens zgne beloften, de eene na de
andere, ook zien vervallen, ofschoon zij gerugsteund waren
geweest door de keizers en door de koningen. Constantius
en Valens hebben geen grooter magt gehad om het geloof dec
Kerk te vervalschen, dan Nero en Uiocletianus ora er de
stichting van te beletten. God heeft, ora degene te beproe»
ven , die onschendbaar aan de waarheid gehecht bleven,
toegelaten, dat sommige ketterijen eenigen voortgang heb-
ben gemaakt; maar de dwaling heeft nooit de overhand ge-
kregen: Ce waarheid is altijd openbaar en algemeen geleerd,
de Kerk heeft altijd een karakter van gezag behouden, het-
welk de kcttergen zich nooit hebben kunnen aanmatigen,
zg heeft nooit opgehouden Catholuk; of Algemeen te zijn;
want zg strekte zich langs alle kanten uit, en door eenigen
van hare leden af te snijden, heeft zij nooit hare algemeen-!
heid verloren. Zoo men met aandacht de kerkelijke ge-
schiedenis nagaat, zal men ontwaren, dat zoo dikwijls de
eene of andere ketterij haar van den eenen kant verminderd
heeft, de Kerk van den anderen kant hare verliezen vergoed
heeft door nieuwe overwinningen, dat is, door de bekeer
ring van andere volken. Het ging er mede even als met
eenen grooten boom, waarvan men eenige takken afsngdt:
zijn goed sap wordt daarom niet bedorven , hg schiet langs
andere kanten weder uit, en de afsnoeijing van het overtol-
lige hout dient slechts om hem betere vruchten te doen voort-
brengen. De Kerk was ArosTOLiscu; dat is te zeggen, dat
zij door eene onafgebrokene opvolging van Herders opklimt
iot aan den d Petrus toe, dien Jesus Curistus tot het hoofd
der Apostelen heeft aangesteld; daar elke sekte noodzakelijk
deze opvolging van ambtsbediening miste, en niet verder dan
tot haren stichter koade opklimmen , die zelf in de Kerk
was opgevoed geweest, eer dat hij eene bijzondere maat-
schappij vormde. Deze scheuring had veel gerucht ge-
maakt, het tijdperk was er van bekend: de Heidenen zelve
zagen de iverk aan als den stionk, waarvan al de andere