Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 266 J
Icelters is nooit Inger geweest, dan toen die der Heidenen
ophield. Toen snde de hel al hare krachten in, om door
zich zelve die Kc te verwoesten, welke door de aanvallen
harer eerste vgalen meer en meer bevestigd was. Naau-
welijks begon ziidem te scheppen door den vrede, dien
Constantinus hr schonk, of Arius verwekte er eenen
storm, die veel ïviger was dan al die zij tot dus verre had
uitgestaan, Conantius, zoon van Constantinus, door
de Arianen verld, kwelde de Catholgken over de geheele
aarde; hg werden nieuwe vervolger van het Christendom,
die des te meete vreezen was, omdat hij onder den naam
yan Jesus Chri'us , Jesus Christus zelven deu oorlog aan-
deed. Na hem:wam Valens , ook een aanhanger der Ari-
anen, maar nog;eweldiger dan Constantius. Andere kei-
zers beschermda andere kettergen met eene even groote
halsstarrigheid. De Kerk leerde door eene droevige onder-
vinding , dat zynder de Christen keizers niet minder te lij-
den had, dan g onder de ongeloovige keizers geleden had;
en dat zg haarbloed moest vergieten, niet slechts om haar
geheel leerstelse, maar ook om elk harer geloofsstukken in
het b^zonder te rerdedigen: er is niet één eenig geloofsstuk,
hetwek zij door hare kinderen niet heeft zien aanvallen; de
GodheiJ van Jesits Christus , zijne Menschwording, zijne
Genade zijne Sacramenten, met een woord, al de geloofs-
stukken zgn de stof van verschillende dwalingen geworden,
en hebbm gelegenheid tot schadelijke verdeeldheden gegeven.
Onder «eze menigte van sekten, welke zich beroemdcm
Christenen te zgn, heeft God niét nagelaten zijne Kerk bij te
staan: Hg maakte haar zoo onverwinbaar tegen de inwen-
dige verdeeldheden, als zg het tegen de uitwendige vijanden
was geweest, volgens de belofte van Jesus Christus, die
zegt, dat de poorten der hel, dat is te zeggen , al de krach-
ten der duivelen, tegen haar niet zullen vermogen. Ieder
geloofsstuk is plegtig beslist geworden door de onderwijzende
Kerk met den opvolger van den H. Petrus aan haar hoofd ,
de steenrots, waarop de Heer zijne Kerk gebouwd heeft;
dat is te zeggen: dat zij bevestigd heeft hetgene, wat men in
bezit was te gelooven toen de ketterij ten voorschgn kwam,