Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5 ) I
dag tot dag grooter. De kerk van Jeruzalem was reeds
aanzienlijk , toen de H. Lucas de handelingen der Apos-
telen schreef. Aldaar zien wij , dat zij bestond uit
menschen van beide geslacht, van allen ouderdom , en
uit alle staten. Het geloof nam niet alleen te Jeruzalem
toe; maar de Apostelen, die uit hoofde der vervolging,
welke in de stad ontstond, verpligt waren om zich naar
andere plaatsen te begeven, verspreidden overal bet zaad
van bet goddelijke woord, en stichtten op de plaatsen,
waar zij naar toe gevingt waren, andere kerken, die
uit bekeerde Joden en Heidenen bestonden. De H. Pe-
trus doorliep verscheidene l'roviaciL'a, en stichtte er
kerken: eerst vestigde hij zijnen stoel te Aniinchië, ea
hij ging vervolgens naar Rome, welk toen het middel-
punt der afgoderij was, om haar tot in de plaats, al-
waar zij met het grootste gezag beerschte, te bestrijden.
Hij had ook aan de Joden gepredikt, die in Pontus, in
Galacié, Kappadocië, Azië, en Bithrjnië verspreid wa-
ren, aan welke hij zijnen eersten brief. cescbreven
heeft. Hij zond eenigen van zijne Leerlingen om ver-
scheidene kerken in het Westen te stichten. De H.
Paulus verkondigde van zijnen kant Jesus Christus met
denzélfden goeden uitslag aan de Heidenen; hij ging
eerst naar Selucië, naar Salamine, naar Paphut, en bij
bekeerde er den stedehouder Sergius Paulus; helgroot-
ste gedeelte van het eiland nam bet Evangelie aan.
Vervolgens donrreisde bij Pisidië, Pamphilië, Lijcaonië,
Phrggié, Galacië, Mijüë en Macedonië; zijne predi-
king werd altijd met de bekeering der volken bekroond:
bij stichtte te Philippe eene kerk, die altijd onschend-
baar aan de leer en den persoon van den H. Apostel ge-
hecht bleef. Nadat hij op zijne reizen eenen grooten
oogst had ingezameld, bleef hij te Thes.ialonika, de
hoofdstad van Macedonië; en hij stiebte er eene kerk,-
welker ijver tot een voorbeeld van al de andere diende.
Van daar trok bij naar Achaïa, predikte ie Athene,
en deed voor het /ttheensche geregtshof eene deftige
redevoering, die de bekeering van den H< Diokusiu»