Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 364 ) \
die te Konstantinopel waren, in zgn Paleis bijeen komen,
cn op bunnen raad, verdreef bij Photius van den Pafriarcha-
leiï Stoel, en deed hem in een klooster opsluiten. Bij deze ge-
legenheid ontdekte men de handelingen dier valsche Kerk«
vergadering, die dit goddelooze mensch verdicht had. Het
exemplaar, welk men er van bij hem vond werd bij den Se-
naat gebragt, en aan het volk voor oogen gelegd, dat van
cene zoo ongewone bedriegerg schrikte. Zoodra Photius
weggejaagd was, deed Ignatius, de wettige Patriarch, we-
derom zijne plegtige intrede in zijne Kerk, en om zoo vele
ergernissen te vergoeden, beiyoog hg den vorst om eene al-
gemeene Kerkvergadering bgeen te roepen De keizer zond
afgevaardigden naar den Paus Adrianus II. om hem te ver-
zoeken , zijne afgevaardigden er naar toe te zenden» te
zelfden tijde schreef hij aan de drie Oostersche Patriarchen;
en aan al de Bisschoppen van het Keizerrgk, om hen
uit te noodigen, op de Kerkvergadering fe komen, die
in de daad te Konstantinopel in het jaar 869. gehouden
werd. De Paus Adrianus II die op Nicolaus gevolgd
was, benoemde drie Afgevaardigden, aan wie hg twee
brieven mede gaf, den eenen voor den keizer, en den
anderen voor den Patriarch. Hunne intrede in Konstan-
tinopel was zeer prachtig, en deze Afgevaardigden ge-
droegen zich in alles overeenkomstig met de waardigheid
van de opperhoofdigheid van den heiligen Stoel. Zg be-
kleedden de, eerste plaats in de Kerkvergadering; op hen
volgden Ignatius en de Afgevaardigden van de andere
üosterscJie Patriarchen. Elf der voornaamste Heeren van
bet Hof woonden al de ziftingen bij, om er de goede
orde te handhaven. De Afgevaardigden van den Paus
lazen een vereenigings-formulier voor, hetwelk van de
geheele Kerkvergadering is aangenomen geworden. Men
erkende er de oppermagt van de Kerk van Home-, men
sprak er het banvonnis uit tegen al de ketterijen, legen
Photius in het bijzonder, en legen al degene, die reet
hem in gemeenschap bleven. Men bewees genade aanf
de Bisschoppen, die door geweld of door vrees in zijne !i
partij waten ingewikkeld geworden, en die ootmoediglgk!