Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
! ( 263 )
: vergadering luisterden niet naar de redenen , die hg bij-
I bragt om hem te verdedigen , en Photius , zich einde-
Igk, alhoewel met moeite, aan hun gezag overgevende,
j sprak tegen Nicolaus het vonnis uit, om hera af te zet-
t ten en in den ban te doen. De bedrieger vond eenige
Bisschoppen, die ondeugend genoeg waren, ora deze
I valsche handelingen te onderteekenen, en hg voegde er
I zelf bijna duizend handleekeningen bg. Men zag er de
iinamen van de Afgevaardigden, van drie Oostersche Pa-
triarchen en dien van den keizer. Al deze handtee-
keningen waren nagemaakt: Photius had de onbeschaamd-
heid van deze stukken naar Lodewijk den goede, ko-
ning van Franhrgk, te zenden, ora dezen vorst aan te
1 zetten, om Nicolaus van zijnen Stoel te verjagen. Hij
1 schreef aan de Oostersche Bisschoppen eenen rondgaan-
t den brief, vol van bezwaren tegen de Latijnsche Kerk :
Ihij rekende het haar voor eene dwaling aan, dat zij
leert, dat de Heilige Geest uit den Vader en den Zoon
voortkomt, hoewel dit Catholijke geloofsstuk zoo wel
; door de Grieksche als door de Latijnache Vaders was ge--
> leerd geworden, en in vele Kerkvergaderingen goedge-
! keurd. Hg verweet aan de Roorasche Kerk eenige stuk-
: ken aangaande de tucht, die hij zelf tot dus verre voor
wettig en onberispelijk gehouden had. Dit is aldaar als
een zaad in de aarde verborgen geweest, hetwelk, na
; langen tgd gekiemd te hebben, in het vervolg eene droe-
; yige scheuring heeft voort gebragt, die nog voortduurt.
CXIX. HOOFDDEEL.
Herstelling yan den H, laa^ATitia. Achtste al-
!] gemeene Kerkvergadtring.
H e t J a a r 86g.
PnoTins vond in het eerst bij den keizer Basilius diebe-
;i gunstiging niet, die deszelfs voorzaat Michaüi, hem had
bewezen. De nieuwe keizer, wel verre van den onregt-
imatigea bezitter te beschermen, deed de Bisschoppen j