Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 262 ) \
overwonnen, gaven zg zich over aan hefgene, wat de
vorst van hen geeischt had.
CXVIII. HOOFDDEEL.
Aartsschelmergen van PaoTivs,
Elndelgk vond de H. Ignatid» een middel om den
Paus van alles, wat er te Konstantinopel was voorgeval-
len, te onderrigten. De Paus beklaagde zich, dat de
Afgevaardigden zoo trouweloos hunnen pligt verzuimd had-
den ; hg veroordeelden hetgene, wat er was gedaan ge-,
worden; hg schreef aan den keizer en aan Photius
brieven, waarin hg Ignatius voor wettigen Patriarch
erkende, en de benoeming van Photius voor nietig ver-
klaarde ; maar deze hield de echte brieven achter, en
stelde valsche brieven op, waarin hij den Paus deed
zeggen, dat hel hem leed was, dat hij tegen hem was
geweest; dat hij nu eindelijk de waarheid ontdekt had,
en hem eene duurzame vriendschap beloofde. Deze booze
bedriegerij gelukte hem niet: toen nam die onbeschaamde
valschaard zijne toevlugt tot eene andere listige schelme-
rn , waarvan nooit een voorbeeld was geweest: hij ver-
dichtte eene Kerkvergadering welke tegen den Paus Ni-
■poLAus gehouden zoude zijn geweest; hij gaf aan dit
valsche stuk allen schijn van waarheid, om het ten
minste hg de vreemdelingen Ie doen gelooven. De han-
delingen van deze gewaande Kerkvergadering waren zoo
kunstig opgesteld, dat de opletlendste verstanden zich er
door zouden kunnen bedriegen. Daar de schelm volkomen
wist, wat er yoor eene Kerkvergadering vereischt werd,-
had hg aan zijne verdichtte Vergadering den regelmatig-
hten vorm gegeven: er kwamen beschuldigers in voor,
die den Paus aanklaagden, en getuigen, die de voor»
naamste beschuldigingen met eenen eed bevestigden.
Photius had voor zich de rol verkozen om den Paus te
verdedigen; hg wilde niet, dat men den Paus, afwczend,
veroordeelde j maar de Vaders yaa de verdichtte Kerk-