Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 260 )
CXVir. HOOFDDEEL.
Phot it a neemt wederregtelgk bezit van den Patriar'
chalen Stoel van Konstantinopel.
Het Jaar 858.
God, die zgne Kerk van den eenen kant vertroostte
door den voortgang van liet Christendom in de landen van
het Noorden, liet toe; dat zi; van eenen anderen kant
ontrust werd door Photius, die zich op eene ergerlijke
wgze op den Patriarchalen Stoel van Konstantinopel in-
drong. Dit mensch, dat zoo beroemd was door zijne hooge
geboorte als door zijne hoedanigheden en kunde, had aan
het keizerlijke hof vele aanzienlijke ambten bekleed ; maar
hg bezoedelde al zijne bekwaamheden door zgne heersch-
zucht, en door zijne listige bedriegergen. Hij was de
gunsteling van Cesar Bardas, oom van den jongen kei-
zer MicHAëi,, en deszelfs eersten Minister. Bardas, die
zeer ongeregeld van leven was, en hierom, na vele vruch-
telooze vermaningen, door den H. Igkatius Patriarch van
Konstantinopel, in den ban was gedaan, besloot den on-
dergang van dezen H. Kerkvoogd. Daar hg veel op den
keizer, zijnen neef, vermögt, haalde hg hem over om
Ignatios te verbannen. Vervolgens gebruikte hg allerlei
middelen, om den Patriarch te doen besluiten, om zelf :
afstand van zijnen Stoel fe doen; maar toen hem dit niet
gelukte, deed hij, tegen alle regelen aan, Photius,
schoon hij nog een leek was, tot Patriarch van ÄTonsiara-
tinopel benoemen. Eene zoo onregelmatige bevordering
bragt iedereen in beweging. De onderhoorige Bisschop-
pen yan ^Konstantinopel wilde in het begin 1'hotius niet
voor Patriarch erkennen; maar men kwam zoo verre,
dat men er eenige toe overhaalde, en de andere verbande.
Het zoude een groot voorregt voor Photius zijn geweest,
aoo hij door de goedkeuring van den Paus Nicolaus was
ondersteund geworden: hij schreef hem om hem kennis
te geven van zgne verheffing op den Patriarchaten Stoel,
De bedrieger vergat niets om den Paus ten zgnen voor»