Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 255 ) \
schenken van Lodewuk mede voor den koning van
Zweden: maar zij werden op de reis door Zeeroovers
aangevallen, die hen plunderden, en de geschenken Aveg-
naraen. Zij kwamen alzoo in Zweden, en bragten niets
mede dan de nieuwe boodschap der zaligheld. Zij wer-
den niet te min door den koning wel onthaald, en zij
bekeerden er velen, üe Stedehouder was een der eersten,
die door Gods genade bekeerd, werd; en deze groote
Heer, die bg den koning grootelgks bemind was, deed
eene Kerk bouwen, gaf blgken eener opregte godsvruch-
tigheid, en bleef in het Geloof, hetwelk hij omhelsd had,
volharden. Toen het getal der Christenen zich aanmcc-
kelgk vermeerderd had , vestigde men te Hamburg eenen
Aartsbisschoppelijken stoel, en de H. Anscarius werd
er tot Aartsbisschop van gewijd. Hij bearbeidde dezen
akker met eenen onvermoeiden ijver , en hij leidde een
zeer streng leven , en at of dronk niets dan brood en
water. Hij ging dikwijls naar eene kleine, eenzame
kluis, welke hg opzettelijk had laten maken, om er in
stilte fe zijn, en om er voor God den vrijen loop aan
zgne tranen te geven , gedurende den tusschentijd zijnet
herderlijke bedieningen. God schonk hem de gaaf van
wonderen te doen, en door zijne krachtige gebeden ge-
nas hg vele zieken; maar om zijne nederigheid wilde
hg er den naam niet van hebben. Het gebeurde eens,
dat men in zijn bgzgn sprak van eenige wonderbare ge-
nezingen , die hg had gedaan, waarop hij zeide: » Zoo
ik bij God iets vermogte, zou ik Hem niet dan om een
eenig wonder bidden, namelijk, om door zijne genade
een vroom mensch te worden.'' De FI. Kerkvoogd had
altijd gehoopt zijn bloed voor het Geloof te vergieten.
Toen hij door de ziekte, waaraan hij stierf, aangevallen
wertj, was hij ontroostbaar , omdat hij dit geiuk niet
had:' 1) Ach 1" zeide hij, « mijne zonden hebben mij van
de genade om de martelkroon te verkrijgen, verstoken."
Toen zijn einde naderde, vereenigde hij al zgne krach-
ten om zijne leerlingen te vermanen. God getrouwelijk
te dienen, en zijn begonnen werk, hetwelk hora zoo
(L-