Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( =52 )
om somwglen van zgnen troon af te gaan , en zich on-
der de leerlingen van Alcuinus te rangschikken. Frank-
rgk trok de grootste voordeelen uit deze stichting: men
kreeg er een algemeen verlangen om zich te laten on-
derwgzen , en iedereen hegverde zich om allerhande
kunde te verkr^en. Binnen weinig t^'ds deed er zich
een gezelschap van Geleerden op, die met elkander
over de wetenschappen handelden, en elkander hunne
kennissen mededeelden. Men is van gevoelen, dat dit het
begin van de Universiteit van Parijs, de oudste en ver-
maardste van geheel Europa, is geweest.
CXIII. H O O F D D E E Li
CsARLEUAGi^E wordt tot keizer van het Westen gekroond.
Het Jaar 8oo.
Chaklemagne was meester van bgna ai de gewesten;
welke het Keizerrgk van het Westen hadden uifgemaaki;
Duitschland, de Gaulen, een groot gedeelte van Spanje,
en van Italië waren onder zijn gebied. Hem ontbrak
maar de titel van keizer; hg had reeds dien van Patri-
cius van Rome, die hem door de Romeinen was gege-
ven. Zg meenden de uitstekende diensten, die hij der
Kerk bewezen had, niet heter te kunnen erkennen,
dan met hem de keizerlijke kroon op te zetten. Toen
deze vorst zich op eene reis te Rome bevond , nam da
Paus Leo IH. in overeenkomst met de voornaamste Hee-
ren van Rome het besluit, om hem tot keizer van het
Westen te doen-uitroepen. Men had Charlemagne van
dit groote voornemen vooraf geene kennis gegeven, op-
dat hg niet in verdenking zoude hebben kunnen komen,
van naar deze waardigheid gedongen te hebben, en op-
dat zijne bevordering voor hem te roemrijker zoude zijn.
In de daad, toen de koning op den Feestdag van de
geboorte van Jesus Christus naar de Hoofdkerk van den
H. Petbus gegaan was, om aldaar de H. Misse te hoo«
ren, stond hg zeer verbaasd, toen dc Paus hem de kei-