Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( aóo )
Hg werd ia de daad gedoopt, en Charlemagne wilde zijn
doopborg zgn. Witikind, die niet minder regtzinnig, dan
dapper was, gaf uitstekende bewgzen van zijne opregfe
bekeering, dat hij in het vervolg zoo veel gver betoonde
voor de voortplanting van het Geloof, als hij verbittering
getoond had om er den voortgang van te vertragen. Char-
LEMAONE schreef aan God den roem zijner gelukkige on-
dernemingen toe: hij deed Hem plegfige dankzeggingen be-
wgzen voor de bekeering van de Saksers en van hun hoofdi
CXII. HOOFDDEEL.
CffAHLEMJoifB herstelt de wetenschappen in Frankrijk,
ïoen Chablemagne den troon beklom , lag geheel
Frankrgh in onkunde gedompeld : de smaak voor de
schoone wetenschappen was er gansch verloren geraakt,
en er waren noch meesters , noch openbare scholen ,
waar men die konde leeren. Charlemagne , die wist,
dat de oefening der wetenschappen en der kunsten niet
minder het welzgn van den Godsdienst, dan den roem
van den Staat bevordert, leide zich ernstig toe , om die
in zgn rijk weder op te regten. Om hier in wel fe sla-;
gen, was het noodig om scholen te openen, en den na^
nver op te wekken j daarenboven moest men nog her
kwame onderwgzers hebben , maar die waren in Frank-
rgk niet, of zoo er al hier of daar een mogte geweest
zgn, zoo was deze in het geheel niet bekend. Deze
vorst trok naar zgn hof de kundigste en beroemdste
mannen uit alle vreemde landen: hij wist hen in zgne
Staten te vestigen door hen op eene wijze te beloonen ,
die den Monarch en de geleerden, die hun vaderland
hadden verlaten, waardig was: hg dacht die mannen
niet te duur te kunnen koopen , die door hunne be-
kwaamheden Frankrijk, en den Godsdienst tot eer kon-
den verstrekken. Hg trok de meeste diensten van den
zoo zeer beroemden Alcuinus, eenen geleerden Enge-
lander; wien h^ vele goederen schonk, en zeer vereer-
de. Deze man , die voor het schranderste vcrnnft van