Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 246 ) \
TTOordde de H. Abt, ii met dit afbeeldsel even eens han-
delen , zonder den eerbied, dien ilc u verécliuldigd ben ,
te kwetsen." - Toen smeet hij het stuk geld op den grond,
en trapte er op. Daar de hove'lingen op hem aanvielen
om hem te mishandelen, hetvatte Stephanus met eenen
diepen zucht: s Wel hoe! het is eene strafwaardige mis-
daad de afbeelding van eenen aardseben vorst te ontee-
ren , en het zoude er geene zijn om het beeld van den
Koning des Hemels in het vuur te werpen ?" Men konde
hier tegen niets redelijks inbrengen; maar zgn val Wa»
vast besloten. Men bragt hem naar de gevangenis en
kort daarna ter dood. Negentien bedienden, die beschul-
digd waren , dat zg met den H. Martelaar in verstand-
houding waren geweest, en zgne standvastigheid in de
pgnigingen geprezen hadden, werden zelve zeer gepgnigd
en twee der voornaamste werden op bevel van den kei-
zer onthoofd. De vervolging verspreidde zich tot in de
andere gewesten: de landvoogden, om zich bij den vorst
bemind te maken, gingen door het ^heele Rijk op eene
wreede en goddelooze wgze tegen de Catholijken te werk.
Zg vielen niet slechts met geweld op de beelden der
Heiligen aan, maar ook nog op hunne Overblijfselen ;
zg haalden die uit de heilige Plaatsen, en smeten za in
de goten en in de rivieren, zg verbrandden ze, tegelijk
met de beenderen der beesten, opdat men er de asch nift
van zoude kunnen onderscheiden.
CX. HOOFDDEEL.
Zevende algemeene Kerkvergadering, de tweede i^flTj Nices.
Het Jaar 787.
Na den dood van CoNSTANTiNtis Copron^mus, en dien
van zgnen zoon Leo, verviel de oppermagt in handen
van Irene, als regentes, in naam van haren zoon Con-
sTATiNus, die nog een kind was. Toen begon de Kerk,
sedert langen tgd gefolterd door de goddeloosheid der
Beeldstormers, adem te scheppen.- Deze prinses, die aan