Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3 )
(Ie SANHEDniN, dat is de hooge raad der Joden, liet de
Apostelen bij zich brengen, en vraagde hen, door welke
magt zij dit deden: waarop de H. IVjbus, met den Hei-
iigen Geest vervuld, vrijmoedig antwoordde: indennaam
van Jesus Curistvs, dien gij gekruist hebt. Al de le-
den van den raad stonden verbaasd van verwondering,
toen zij de slandvastiglieid der Apostelen zagen, die zij
wisten, dat slechts geringe tnenschen waren. Zij hiel-
zich voor ditmaal tevreden met hun te verbieden,
om in den naam van Jr.sus te leeren en te spreken. De
Apostelen antwoordden hun met eene heilige onbeschroomd«
heid : Oordeelt gij zelve, of het regt is voor God, u meer
dan God te gehoorzamen; wij kunnen hetgene, wat wg
gezien en gehoord hebben, niet zwijgen , aln God ons beveelt
het te verkondigen. Zij lielen hen dan al dreigende gaan.
De Apostelen gingen naar de geloovigen , en verhaalden
hun , wat er gebeurd was. Zij allen bedankten God , en
baden Hem om sterkte om zijn woord te verkondigen,
zonder voor het verbod en de bedreigingen der menschen
te vreezen, die niet moeten geleld worden, als het te
doen is om de wet van God te vervullen De geloovi-
gen vergaderden zich in den tempel, om te bidden , in de
galerij van Sai.omon. Het overige volk durfde zich niet
bij hen voegen, omdat liet bevreesd was, dat het vaii
de publieke magt iels zoude fe lijden hebben , maar men
konde niet nalalcn .ichling voor hen te hebben, en hen
te roemen, uit hoofde dat men de wonderen zag, die er
dagelijks gebeurden. ]\len droeg de zieken op bedden
op de straten , opdat de schaduw van den H. PriRus,
als hij er voorbij ging, hen zouile overlommeren: men
bragt er zells zieken van nabij gelegene sleden , en zif
werden alle genezen. De üverpriesters, woedende van
gramschap , lieten de Apostelen vpor de tweede maal in de
gevangenis werpen ; maar een Iviigel kwam hen verlossen ,
en zeide hen, daf zij naar den tempel zouden gaan om
het woord Gods vrijnioedig to verkonf'igen. üe raad zond
naar de gevangenis om l;en te lialen ; maar, nieltesenstaande
zij wel gesloten was, vond men er niemand. Toen kwam