Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 244 ) \
fïinsekn van de Christelijke Lect niel kende, bleef hals-
starrig in zijne dwaling. ïoen gaf de Patriarch den Paus
Ghegobius II. kennis van hetgene, wat er fe Konstanti-
nopel gebeurde. De Paus antwoordde den H. Bisschop,
cn wenschte hem geluk over den moed, dien hij had
om de opkomende ketterg te bestrgden. Gbegorius III.
zijn opvolger, hield te Home eene vergadering van Bis-
srlioppen, waar zg werd veroordeeld. Hij schreef den
Jeizer zeiven om hem te vermanen zijn bevelschrift in
te trekken , hem waarschuwende , dat het werk van
den vorst niet is , om iets omtrent het Geloof va3t te
vstellen , noch om in de tucht van de Kerk iets te veran-
deren. Deze vermaning en waarschuwing werden door
den keizer kwalijk opgenomen , die des te vuriger werd
om zgn bevelschrift te doen ten uitvoer brengen. Hg
deed de beelden op de markt verbranden, en de muren
van de Kerken, waarop afbeeldingen geschilderd waren,
witten. Hij beval om met eene bgl een groot Krui»«
beeld, hetwelk Constantinus, na zijne overwinning, op
de poort van het keizerlijke paleis had doen plaatsen ,
«m vene te houwen. Eenige vrouwen, die er bg te-
genwoordig waren , trachtten eerst den bediende, die
belast was om het bevel van den keizer ten uitvoer te
brengen, door hare gebeden van deze goddeloosheid te
doen afzien; maar hare gebeden hielpen niets; deze be-
diende klom zelf op de ladder, en hakte driemalen met
dc bijl in het kruisbeeld. Toen luisterden die vrouwen
slechts naar hare verontwaardiging, en trokken de lad-
der om verre, waardoor die bediende viel, en aan zg-
nen val stierf. Zij werden ter dood veroordeeld, met
tien andere personen, die bij den keizer in verdenking wa-
ren geraakt, dat zg dezen opstand begunstigd hadden.
De H. Patriarch Gehmanus werd van zijnen stoel verjaagd ,
fa stierf negentig jaren oud, in zgne ballingschap.
CIX. H O O F D D E E L;
Gewtldenargen der Beeldstormers,
CoxsTANTiKijs, bijgenaamd Coprongmus, zoon en opvol-