Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
j ( 241 )
te maken, welke hij noodig zou oordeelen, ora aan die
lOiikomende Kerk eenen vorm te geven.
CVII. HOOFDDEEL.
Marteldood van den H. Bovipdcivs.
De H. Bonifacius werd door het grootste gedeelte van
Europa vermaard, en men sprak voornamelijk van zg-
nen veelvuldigen Apostolischen arbeid. Er kwam een
groot getal dienaren Gods bg hem, die hem in deze
zendelingschap ondersteunden, en er de moeijelgkheden
■'d^an voor hem verligtten, door die onder elkander te
r^verdeelen. De H. Aartsbisschop ziende, dat hij ouder
■•jVaü jaren werd, en dat zgne zwakheden toenamen, was
iier toen op bedacht, om, volgens het verlof, hetwelk hg
1 van den Paus verkregen had, eenen opvolger te verkie-
iizen, en deze opvolger is de Priester Lullus, een zijner
«I ge trouwste Leerlingen , geweest. Nadat hij hem tot
Aartsbisscho;> van Mentz gewgd had, gaf hij de zorg
•■over deze bijzondere Kerk geheel aan hem over, om vrg
"iden roep des Hemels te volgen, en zich gansch op de
'libekeering der ongeloovigen toe te leggen. Hij had in
^ilhet geheel geene rust, zoo lang er nog zielen waren, die
Jesus Christus nog niet kenden: van den anderen kant
brandde hg van begeerte om zijn bloed voor het Geloof
'Ie storten, en hg had een heimelijk voorgevoel, dat
jirijn dood niet verre meer af was. Na dan orde gesteld
5'te hebben op de zaken zijner Kerk, vertrok hg met
"^enige ijverige Medearbeiders, om het Evangelie te gaan
rediken aan een nog afgodisch volk op de uiterste gren-
en van Vriesland. Hg bekeerde en doopté er een
root; getal Heidenen. Hg bepaalde eenen dag om hun
et H. Sacrament des Vormsels te bedienen; daar zg
Hen niet in eene zelfde Kerk konden, wees hij hun
een bggelegen veld aan, waar zij aich naartoe moesten
,1 i
W