Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 239 )
had. De Handelingen werden onderteekend door de
Afgevaardigden, door al de Bisschoppen, ten getalle
van honderd zestig, en door den keizer zelven, die het
laatste onderteekende met er de uitvoering van te beve-
len , en hij ondersteunde haar door al zijn gezag. In
de daad , de dwaling verviel wel ras, en de onlusten
hielden op.
CVI. HOOFDDEEL.
Beheering van Duitschland.
Het Jaar 723.
Het gaat met de fakkel van het Geloof even als met
de zon: zg verlaat de eene plaats niet, dan om eene
andere te gaan verlichten, zoo als wij reeds hebben
aangemerkt. Naar mate het licht van het Evangelie in
het Oosten afnam, door de veroveringen der Mahome-
danen ; nam het in de Noordsche landstreken toe door
den Apostolischen arbeid van vele zendelingen. De ver-
maardste van allen was de H. Bonifacius, die Bisschop
van Mentz en Apostel van, Duitschland geweest is. Hij
was een Engelander van geboorte, en men merkte reeds
in zijne kindsche jaren duidelijk de teekenen zijner hoo«
ge bestemming op, die hij in het vervolg vervulde.
Eenige zendelingen waren bij zgnen vader gekomen , en
spraken hem van God en van de hemelsche zaken : hij
was zoo aangedaan over hun stichtelijk gedrag, en over
hunne onderwijzingen, dat hij van toen af eene
brandende begeerte kreeg, om hen na te volgen, en
om zich , gelijk zij, aan God toe te wijen. Schoon hij
toen nog maar een kind was, gingen de indrnkselcn
der deugd, die hij toen kreeg, nooit uit zijn hart. Hrj
jing in een Klooster, waar hij zich vroegtijdig bereid
maakte om het Apostelambt te bedienen. Met zijn der-
tigste jaar Triester gewijd , gevoelde hg zich met den
ijver bezield, om de volken te gaan onderwijzen, en
om tot heil der zielen te arbeiden. Hij verzuchtte dag
'v