Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 238 ) \
Sergius en anderen geleerd, dat er in Jesis Cuhistus
onzen Heer maar één eenige wil, en één eenige werking
is. De Heilige Sloel heeft deze dwaling verworpen, en ij
hen aangemaand, om dezelve te verzaken, maar vruch-
teloos; hierom verzoeken wg, dat men zich omtrent'
deze leer verklare." Men onderzocht dan zorgvuldig de
kerkregels der vorige Kerkvergaderingen en de plaatsen
der Vaders. Men vond, dat de nieuwe leer strijdig was
met het Evangelie, en met de Overlevering. De Mono-
theliten werden overtuigd, dat zg de plaatsen der Va-
ders, die zij hijbragten, om hunne dwalingen te onder-
steunen , vervalscht hadden. Insgelijks onderzocht men
den brief van den H. SornRONius, die ben bestreden
had, en hij werd volkomen overeenkomstig met het
ware Geloof, met de leer der Apostelen, en der Vade-
ren geoordeeld te zijn. Na dit onderzoek maakte men
de Geloofsbelijdenis op ; men verklaarde er in, dat men
zich hield aan de vorige Kerkvergaderingen , vervolgens
sprak men het oordeel in deze bewoordingen uit; o Wg
oordeelen , dat er in Jesu» Christus twee willen, en
twee natuurlijke werkingen zgn, en wg verbieden het
tegendeel te leeren. Wij vervloeken, en wij verwer-
pen de goddelooze stellingen der ketters, die in Jesus
Christus maar éénen wil en ééne werking-aannemen ;
daar wij deze stelsels tegenstrijdig bevinden met de leer
der Apostelen, met de besluiten der Kerkvergaderingen,
en met de gevoelens van al de Vaders." De heilige
Kerkvergadering sprak vervolgens het banvonnis uit te-
gen de Stichters van deze sekte , en spaarde zelfs Ho-
KORirs niet, die ben te veel verschoond had. Onder-
tusschen beweren eenige Geleerden, dat de naam van
dien Paus er is bijgevoegd geworden door een« weder-
regteiijke vergadering der Grieken, nadat de Handelin-
gen der Kerkvergadering door den Paus Agatho waren
goedgekeurd. De keizer, die bij het shiitert van de
Kerkvergadering tegenwoordig was, ontving er dezelfde
eerbewijzingen , die men weleer aan den grooten Con-
5tantinus, aan Theodosius en aan Marcianus bewezen