Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 237 ) \
twee jaren in ballingschap te zgn geweest, en veel ge-
leden te hebben, zonder te klagen, noch den gver,
dien hij aan zgn ambt verschuldigd was, fe vermindel
ren. Een H. Abt van Konstantinopel, genaamd Maxi-
'Müs, volgde den ijver van den H. Paus na, en hij werd
op dezelfde wgze door de ketters behandeld : hij werd
wreedelgk met bullepezen geslagen; men sneed hem de
tong af, en hg eindigde zgn marteldom in eene strenge
ballingschap.
CV. HOOFDDEEL.
Zesde algemeene Kerkvergadering, de derde
van Konstantinopel.
Het Ja ar 680.
De keizer Constantinus, bggenaamd jf-'o^onaius, droog-
de de tranen van de Kerk af, en vergoedde de rampen
die zgne voorzaten haar hadden aangedaan. Deze vorst
was van gedachten, dat hg geen beter gebruik van zijne
magt konde maken, dan eene algemeene Kerkvergadering
te doen bgeen komen. Hierom schreef hij aan den Paus
Agatho , die aan de Westersche Bisschoppen kennis gaf
van de godvruchtige meening des keizers, en drie afge-
vaardigden benoemde om bg de Kerkvergadering in zij-
nen naam voor te zitten. De nieuwe dwaling was in
het Westen niet doorgedrongen, en al de Bisschoppen,
zonder uitzondering, kwamen overeen, om in Jesus
Christus twee willen, even als twee Naturen te erken-
nen. De keizer ontving de afgevaardigden van den H.
Stoel op eene eervolle wijze, en de opening van de Kerk-
vergadeïing geschiedde in eene zaal van het paleis. Het
Evangelieboek werd, volgens de gewoonte, in het mid-
den der Vergadering geplaatst. De keizer woonde haar
zelf bij met dertien zgner voornaamste kroonbedienden.
De afgevaardigden van den Paus spraken het eerste, en
stelden het onderwerp der Kerkvergadering voor. n Se-
dert meer dan veertig jaren," zeiden zij, « hebben

- Vil