Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ^36 )
zen te hebben, duldelgk de bestendige leer der Kerk
omtrent de twee willen, en de twee werkingen uitlegt.
Sergius, die bevreesd was, dat men den Paus Honorius
tegen zijne nieuwe leer voorinnam, besloot, hem het
eerst te schrijven, om hem tot zijn gevoelen over te
halen. Zgn brief was vlegend, innemend, en vol vein-
zerij: hij zeide, dat de zaak, waarover men begon te
twisten , een hinderpaal was tegen de bekeering der ket-
ters; hij verzocht, dat men nóch van éénen, noch van
twee willen in Jesus Christus zoude spreken , omdat dit
het eenigste middel was, om de eensgezindheid te be-
werken. Honorius werd hierdoor verstrikt, en trad
met hem in eene gevaarlgke onderhandeling, hg begon
hem wat te ontzien; hg stemde in eenen bgzonderen
brief, dien hij aan dezen Patriarch schreef, toe, tot een
stilzwijgen, waardoor de logen en de waarheid te gelijk
verzwegen werden, en door deze ontijdige toegevendheid
bragt hij zich, zonder ooit de dwaling geleerd te heb-
ben, noch een aanhanger van het Monothelismus te zgn
geweest (*), in verdenking, dat hg hetbegunstige. Ein-
delgk werden de listen der ketters ontdekt door de
zorgvuldigheid van den H. Sophronius, die den Paus
kennis gaf van den voortgang der nieuwe sekte. Hono-
Bius was overleden; Joannes IV. veroordeelde de dwa-
ling en het bevelschrift van den keizer, die haar be-
funstigde. Dit eerste vonnis werd in het vervolg be-
rachtigd door den H, Paus Martinus. De gver, dien
bg betoonde om de zuiverheid van het Geloof te hand-
haven, kostte hem de vrijheid en het leven. De keizer
constans, opvolger van Heraclius, nadat hij zelf een
tweede bevelschrift ter begunstiging van het Monothelis-
mus had uitgegeven, deed hij dezen H. Paus van Rome
wegvoeren. Men bragt hem, geketend, te Konstantino'
pel, waar hij duizend versmaadheden verduurde. Ver-
volgens werd hij in ballingschap gezonden, én stierf na
(*) Men l.an tiier over de geleerde verhmcteting van den yader
Merlin lezen , die iiem roiliomen regtvaardigt.