Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
éH]
( 235 )
niAs deed hem opmerken, dat deze pracht niet overeen-
kwam met den staat van vernedering, waarin de Zoon
Gods was, toen Hij zijn Kruis door de straten van /e-
ruzalem droeg: daarop trok de keizer terstond zijne kost-
bare kleederen uit, en kwam met eenen uiterlijken schgn
van armoede op den Calvarieberg. Deze was een pleg-
tige Feestdag voor al de Christenen, en de Kerk viert
er nog den 14 September de gedachtenis van.
CIV. HOOFDDEEL.
Kelberg der Monotheliten, en de Ecthesis.
Het Jaar 63o.
De vreugde, welke de Kerk smaakte, omdat zij het
heilige Kruis weder bekomen had, werd gestoord dooree-
nen geweldigen storm, die in het Oosten uitbrak. Men
zag eene nieuwe ketterij opkomen, of liever die van
Eutiiciies deed zich een weinig bewimpeld, onder ee-
nen anderen naam weder op. Geheime aanhangers van
dezen Aartsketter leerden, dat er in Jesus Christus maar
één eenige wil, en één eenige werking was; dit betee-
kent het Grieksche woord Monothelismm, welke henar
ming men aan deze sekte gegeven heeft. De Catholijke
Kerk, die in Jesus Christus twee Naturen erkent, erkent
in tegendeel in Hem ook twee willen , den goddelijken wil,
en den menschelqken wil, die nooit tegen elkander
aanloopen; raaar die niet te min onderscheiden zijn. De
dwaling der Monotheliten werd met halsstarrigheid staan-
de gehouden door Sergius, patriarch van Konstantinopel,
die alles in het werk stelde om baar voor goede munt
te doen aannemen, en uit te breiden. Hij wist dezelve
tlistig door den keizer Heraclius te doen aannemen, die
; haar door een befaamd bevelschrift onder den titel van
■■ Ecthesis, of Uitlegging ondersteunde. De H. Sopronius,
^ patriarch van Jeruzalem, bes'reed met ijver de opkomen-
de ketterij, en gaf een geschrift uit, waarin hij, na de
onderscheidenheid der Naturen in Jesus Curistus bewer
t