Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
vm
( a33 )
C111. HOOFDDEEL.
Hei heilige Kruin terug gegeven, en weder naar
Jeruzalem gebragt.
Het Jaar 628.
De keizer Heraclius zond eenen afgezant naar Chos-^
Roës, om hem den vrede te vragen; maar deze afgodi-
sche vorst eischte tot voorwaarde eene goddelooze daad ,
namelijk om het Christendom af te zweren, en de zon,
die de voornaamste godheid der Perzianen was, aan te
bidden. HERAcuns verwierp dit voorstel met afgrijzen,
en besloot om tot den dood toe te strijden voor den Gods-
dienst en voor het keizerrgk. Hij bragt een leger op
de been, en trok zelfs tegen den vqand op. God kwam
zgn volk te hulp , en in den eersten veldtogt behaalde
de keizer reeds aanzienlijke overwinningen op de l^erzi»
anen. Dit eerste krijgsgeluk moedigde zgne soldaten aan,'
die gedurende vier achtereenvolgende jaren niet ophielden
de vijanden te slaan. Eindelgk besloot Heraclius om
hun eenen beslissenden slag te leveren. Nadat hg zijne
soldaten had doen bijeenkomen, moedigde hij hen tot
den strgd aan, door hua al de rampen voor te stellen,
die de Perzianen het keizerrijk hadden toegebragt, de
verwoeste velden, de uitgeplunderde steden, de onthei-
ligde Altaren, de verbrande Kerken. » Gij ziet," zeide
hij hun , 3 met welke vijanden gg te doen hebt: zij doen
God zelven den oorlog aan, zij hebben zgne tempels en
zijne Altaren verbrand. God zal met u voor u strijden;
wapent u met vertrouwen op Hem: het Geloof overwint
allerlei vrees; het zegepraalt over den dood zelven." üe-
ze woorden maakten op alle harten eenen levendigen
indruk: het heldenvuur schitterde uit de oogen van ie-
deren soldaat; zij vielen stormenderhand op de Perzia-
nen aan. üe keizer spaarde zich zelven niet in het he-
vigste van het gevecht. Zgn paard werd gekwetst, hij
kreeg zelf vele houwen op zijne wapenen, die, hembe-