Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
! een vreesselqk geweld aan. Euphraat overgefrok-
I ken, maakten zg zich meester van de stad Apamia
verwoestten alles tot voor de poorten van Antiochië. Een
Romeinsch leger, welk hem op den weg tegen kwam,
werd in de pan gehakt. Zij drongen door tot in Pales-
tina , en trokken den Jordaan over. Langs den geheelen
I oever van deze rivier werd alles verwoest. De inwoners
I van het platte land namen de vlugt; maar de Monniken,
j die niet konden besluiten om hun klooster te verlaten,
leden in het eerst ijsselgke wreedheden van den kant der
Perzische soldaten, en werden eindelijk moorddadig om-
gebragt. Vervolgens trok het leger naar Jeruzalem ,
waar het zonder eenigen tegenstand binnen trok. Het
■garnizoen had de stad verlaten, en al de inwoners waren
door eenen algemeenen schrik bevangen. De Perzianen
vernielden alles te vuur en te zwaard: een groot getal
Priesters, Monniken, en geestelgke Maagden kwamen ec
om. Dit afgodische volk, een geslagen vijand van het
Christendom, had het voornamelgk legen hen gemunt.
De overige inwoners, mannen, vrouwen en kinderen,
werden in ketenen geklonken, om naar den anderen kant
van den Tiger gesleept te worden. De Joden alléén wer-
den verschoond, uit hoofde van den haat, dien zg tegen
de Christenen hadden, en welken zij hg deze gelegen-
heid aan den dag legden, door nog meer dan de Heide-
nen tegen hen te woeden. Zg kochten van de Per-
zianen zoo vele gevangene Christenen als zij maar kon-
den, om het barbaarsche vermaak te nemen van hen
naar hunnen wil te vermoorden. De Joden bragten er
alzoo tot tachtig duizend toe om het leven. De Disschop
Zacharias werd gevangen weggevoerd. Het H. graf en
de kerken van Jeruzalem werden , nadat zg uitgeplunderd
war?n, eene prooi der vlammen. Men nam al de H. va-
ten, en al de rgkdommen, waarmede de godsvrucht der
Geloovigen die H. p.Jaatsen had opgevuld, weg; maar het
aandoenlgkste verlies voor de Christenen was, dat van het
H. Kruis, hetwelk elk een ten koste van zijn bloeden
leven had gewenscht vrij te koopen. De Perzianen na-
m