Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
KOR T BEGRIP
D £ H
KERKELIJKE GESCfllEDENIS.

EERSTE DEEL.
T<
EERSTE HOOFDDEEL.
Prediking der Apostelen,
oen de Heer Jesüs Christus voor de oogen zijner
Apostelen ten Hemel was opgeklommen, keerden deze
naar Jeruzalem terug, en volgens het ontvangene bevel
hielden zij zich op de opperzaal opgesloten, om zich dooc
deze stille afzondering en door bet gnbed te bereiden,
oin den Heiligen Geest, die bun beloofd was, te ontvan-
gen, Op den tienden dag, welke de Pinksterdag was
daalde de Heilige Geest zigtbaar over ben neder, en
maakte ben tot nieuwe menschen. De Apostelen, met
eene beinelscbe sterkte bezieldvan een goddelijk vuur
brandende, begonnen verscheidene talen te spreken , ea
Gods groote daden te verkondigen Het volk, we!k ia
groote menigte te Jeruzalem was gekomen, om bef Pink-
sterfeest te vieren, kwam van alle kanten toeloopen, e«
verzamelde zicb rondom hen. Dit jaar waren cr volken
uit alle oorden der wereld te Jeruzalem gekomen, en
wel in grooter getal dan naar gewoonte, omdrit men in
het gebeele Oosten geloofde, dat de Messias zoude ko-
l deel. i

r-
" f
j