Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( aa5 )
XCIX. HOOFDDEEL.
Bekeering van Engeland,
Het Jaar 596,
Het Geloof was reeds in de tweede eeuw in Engeland
verkondigd geworden; maar het was er vergaan, sedert
dat de afeodische Saksers dat rijk veroverd hadden , en
dat zg er de oude inwoners hadden uitgejaagd. De H.
Gheoobius de Groote, nog maar Diaken, nam het be-
sluit van het Christendom in dat land te herstellen. Eens
over de markt van Rome gaande, verwonderde hij zich
over de schoone gedaante van eenige Engelsche slaven ,
die men aldaar wilde verkoopen; hg vraagde den ver-
kooper of deze slaven Christenen waren. Vernemende,
dat zg Afgodendienaars waren, zeide hg: n Het is jam-
mer, dat een zoo schoon volk onder de magt des dui-
vels is." Hg zou zelf deze zendelingschap ondernomen!
hebben, zoo men er hem niet in belet had, maar hij
verloor haar niet uit het oog; en toen hij op den stoel
van den H. Petrus was geplaatst, was zgne eerste zorg
om het plan, waaraan hg sedert lang gedacht had, ten
uitvoer te brengen. Hij zond veertig zendelingen naac
Engeland, en stelde Augustinü», overste van het Kloos-
ter van den H. Andreas, aan hun hoofd. Deze Apos-
tolische Mannen vertrokken met moed en ijver om Jesv9
Christus aan een nieuw volk te verkondigen , en zij
landden in het landschap Kent. De koning Ethelber-
Tcs .stond den Zendelingen een openbaar gehoor toe.
Zij gingen naar hem toe, processie's wgze, dragende
een zilveren Kruis met het beeld van den Zaligmaker,
en God biddende voor de zaligheid der volken, voor
wie zij van zoo verre gekomen waren. De koning deed
hen nederzitfen om hen, op zijn gemak, te hooren,
i) Wg brengen uzeide hem Augustinus , » de geluk-
kigste tijding; God, die ons gezonden heelt, biedt u na
* 10