Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 220 ) \
ïimen. Hij bouwde twaalf kloosters, en plaatste in ie-
der twaalf Monniken onder het opzigt van eenen Over-
ste , en hq hield degene, die zijne onderwijzingen nog
noodig hadden, bij zich. De jongelingen kwamen ia
menigte hem opzoeken, en de aanzienlijkste familiëa
van Rome vertrouwden hem hunne kinderen, om hun
eene opvoeding te geven. Onder deze kinderen waren
Maurus en Placidus , zonen van twee der eerste Raads-
heeren. Deze jongelingen , in zgne school opgevoed,
werden zelve groote Heiligen, en vormden ook nog vele
anderen. Op zekeren tgd ging de jonge Placidus in j
een meer water scheppen en viel in het meer. De H.
BENEDicTus, die in het klooster was, wist, door eene
bovennatuurlgke verlichting , hetgene , wat er gebeurt
was, en hij zeide tot Maurus : »Broeder, loop schielgk
henen , de jonge Placidus is in het water gevallen." ,
Maurus loopt driftig naar de plaats, waar het water'
Placidus had weggesleept. Hem bg de haren grijpende
loopt bg even schielgk terug. Toen hij op het land
stond, zag hij om , en ziende dat hij over het water
geloopen had, verschrikte hij er van. Hij verhaalde dit i
voorval aan den H. Benedictus, die dit wonder toe-
schreef aan deszelfs gehoorzaamheid; maar Maurus schreef'
het toe aan de gebeden van den H.'Benedictus. Het
is Gregorius de Groote, die dit mirakel verhaalt.
XCVII. HOOFDDEEL.
'Stichting van het Klooster van de herg Cassino.
Het voornaamste gesticht van den H. Benedictus was
het klooster van den berg Cassino. Het was gelegen in
het koningrgk van Napels, en werd als het middelpunt
van zijne Orde. Toen de H. Abt daar voor het eerste
niaal kwam, was er op dien berg nog een oude tempel
van Ai'ollo, wien de boeren van dien omtrek nóg aan-
baden. Toen Benedictus daar aankwam, verbrak hij
dec afgod en het altaar; het gelukte hem, door zgne