Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 216 ) \
cliie duizend mannen van zijn leger, de nieesle waieu
officieren , die zijn voorbeeld voor Jesus Christus ge-
wonnen Iiad. Toen de Koning bg de Doopkapel geko-
men was , vraagde hg om gedoopt te worden. De H.
Bisschop zeide hem : » Sicambersche Vorst, buig het
boofd onder het juk des Heeren, aanbid hetgene, wat
gij verbrand hebt, en verbrand, hetgene, wat gg hebt
aangebeden." Vervolgens nadat hg hem het Geloof der
heilige Drievuldigheid had doen belgden , doopte hg
hem, en zalfde hem met de heilige Chrisma. De drie
duizend Franschen , die hem vergezelden, behalve de
vrouwen en de kinderen er onder te rekenen, werden
len zelfden tijde gedoopt door de Bisschoppen en de an-i
dere Dienaren , die om de plegtigheid te Rheims waren
gekomen. Van de twee zusters van Ci^odoveus, werd
de eene gedoopt, en de andere, die Christen was,
maar die het ongeluk had gehad om tot ketterg te ver-
vallen, werd door het Sacrament van boelvaardigheid
weder verzoend, ontving de zalving van het heilige;
Chrisma; dat is, het Vormsel. De geheele Christen'
wereld werd verheugd op de tgding der bekeering vani
Clodoveus. De Paus Anastasius was er des te meer
over aangedaan , omdat hij in dezen Vorst eenen mag-
tigen beschermer van de Kerk hoopte te vinden. Hij
was in de daad de eenigste Souverein, die toen Catho-
lijk was. Sedert dat hg het ware Geloof had omhelsd ,
hield hg niet op, het te beschermen; een voorbeeld,!
hetwelk zijne opvolgers sedert twaalf eeuwen hebben^
nagevolgd, en hetwelk hun den titel van AUerchriste-
Igkste Koningen heeft verdiend.
XCV. HOOFDDEEL.
Deugden van de H. G B tr oV EV J.
Cx-ODOvEus had veel eerbied voor eene heilige maagd,
Genoveva genaamd,, die in zgnen tijd leefde , en die
door geheel de Gaulen vermaard was geworden door