Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
xx korte levensschets enz.
hooge bedieningen veel Toordeeliger voor hem waren;
Doch vergeefs waren hem dezelve meermalen aangeboden.
JDe zucht om de kinders te onderwgzen, is de heerschen-
de smaak van zign gansche leven geweest. Ook heeft
hg voor de jeugd onderscheidene zeer leerrgke en stich-
telijke boekjes geschreven. Intusschen was de gezamelij-
ke Geestelijkheid van begrip, dat eene zoo nederige
aanwending van de schoonste talenten niet onbeloond
moest blgven, en L'Homond verkreeg de fraaiste beloo-
ningen, zonder er eens aan gedacht te hebben om de-
zelve te verzoeken. Wel ver van naar kerkelijke waar-
digheid te haken; bedankte hg bestendig voor degene,
welke men hem aanbood. Deze voortrefFelijke Man was
te Pargs, in de kweekschool van St. Firmin opgeslo-
ten, in de bloedige dagen van dien September, welke he-
laas! met,het bloed van zoo vele schuldelooze en heilige
slagtolfers der barbaarsche volkswoede, voor eeuwig in de
Geschiedenis van Pargs zqn aangeteekend; en nogtans is
hg de handen der woeste beulen ontkomen, hetzg dat
dit dan door een gelukkig toeval geschied is, hetwelk de
goddelijke Voorzienigheid hem tot behoud van zijn leven
bezorgd heeft, hetzg dat deze kannibalen voor het al-
gemeen erkende nut van dezen onderwijzer der jeugd en
warmen kindervriend nog eenigen eerbied en eenige ach-
ting behouden hadden. Hg heeft echter die onmensche-
Jgke moordergen niet lang overleefd; want reeds op den
laatsten dag van het jaar 1794 heeft hg het tijdelgke
met het eeuwige verwisseld. Al zgne schriften ademen
een levendig geloof, en eene warme godsyrucht."