Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
ken, en naderden de Gaulen om die te overwinnen en
in bezit te nemen. Clodovetis trok tegen ben op, en
ontmoette hen in de vlakte van Tolbiak, in het hertog«
dom van Gulik. Voor zijn vertrek had Clotilda hem
gezegd, dat, zoo hg van de overvpinning wilde verze-
kerd zijn, hij den God der Christenen moest aanroepen.
Men raakte slaags; de troepen van Cloboveus begonnen
te'wijken en geraakten uit een. Deze eerste beweging van
wanorde verdubbelde den moed der Duitschers, die meen-
den , dat zij reeds overwinnaars waren. In dezen uiter-
sten nood werd Clodoveus de lessen van Clo^-ilda in-
dachtig ; en zich tot den God zijner deugdzame gemalin
wendende, zeide hg overluid: » God, dien Clotieda
aanbidt, kom mg te hulp; zoo Gij mij doet overwinnen,
zal ik geenen anderen God meer aanbidden dan U."
God had dezen tijd gesteld om zich aan Clodoveus ken-
baar te maken door zijne weldaden: naauwelijks had de
vorst dit gebed geeindigd, of de overwinning sloeg eens-
klaps aan de zijde der Franschen over. De Duitschers
namen de vlugt, en bijna al degene, die den dood ontï
kwamen, gaven zich op genade of ongenade over.
XCIV. HOOFDDEEL,
Doopsel van Clodovjevs.
Men konde er niet aan twgfelen, of de overwinning
kwam van den Hemel, en het strgdbare volk der Fran-
ken leerde, dat de God van Clotilda de ware God
der Heerscharen was. Clodoveus keerde dus met zgn
leger terug naar de Gaulen, om er de plegtige belofte,
die hij gedaan had, te volbrengen. Eene heilige geest-
dtiit dreef hem aan, om zich zelfs gedurende de marsch
in onze Geheimen te laten onderwgzen. Hierom nam
hij, door Toul trekkende, eenen heiligen Priester, met
name Vedastus , dien men voor zeer deugdzaam hield, mede.
Clotilda werd met vreugde bezield, toen zg de overwin-
ning en voornamelgk de bekeeringvan Clodoveus vernam: