Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 210 ) \
de zifting bij, en hij verklaarde, dat hij, op het voor-
beeld van CoNSTANTiurs, in deze H. Vergadering niet
heeft willen verschijnen, dan. om de besluiten der Kerk-
vergadering door zijn keizerlijk gezag te ondersteunen
en niet om de vrije stemming te verhinderen. Al de
Bisschoppen riepen uit: Leve de nieuwe ConsTAnriifVs;
hye de godsdienstige keizer, en de regtgeloovige keizerin :
lang leve en gelukkig regere MdRcldUVs, de beminnaar
■van CuRisTVs / ,De keizer deed hetgene, wat er door
de Kerkvergadering omtrent het Geloof. was vastgesteld,
voorlezen; en na deze lezing vraagde hij, of zij allen
eenstemmig waren wegens hetgene, wat zij gehoord had-
den. Allen riepen n't'- » VVg hebben maar een Geloof
en eene Leer; alzoo is het Geloof der H.Leerarenj alzoo
was het Geloof der Apostelen: het is dit Geloof, hetwelk
de wereld heeft zalig gemaakt." Hierna begonnen de toer
juichingen weder met eene nieuwe geestdrift: men herhaal-
de de namen van den nieuwen Constantinus , van de nieu-
we Helena, en de eertitels, die het meeste konden dienen
óm de liefde en den eerbied uit te drukken. De keizer
beval de besluiten der Vergadering ten uitvoer te brengen ,
door eene -wet, waarin hg zich aldus uitdrukt: na dit
besluit mg onderzoeken, is de logen te willen vinden.
XGH. HOOFDDEEL;
' Groote hoedanigheden van deri H, Paus Leoi
De H. Leo was voornamelijk door God verwekt, om
de ketterij van Eutiiches te bestrijden; maar deze is de
.eenigste dienst niet geweest, dien hij der Kerk heeft be-
wezen. Deze groote man heeft tweemaal zijn volk gered,
in netelige omstandigheden, waarin alle hoop verdwenen
was. Atilla, koning der Hunnen, die zich de geesel
Gods deed noemen, had in Italië alles te vuur en te
zwaard verwoedt, en naderde digt bij de stad Rome, om
haar hetzelfde lot te doen ondergaan. De keizer Valenti-
NiANtrs, die niet in staat was om haar te verdedigen, over-