Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 208 ) \
het [geweld niet bezweken, werden in ballingschap ge:
zonden, waaronder de H, Flavianus was, die onder den
weg zoo zeer werd geslagen, dat hg er weinige dagen
daarna van stierf; dit deed den H. Leo deze wederregtelgke
vergadering het moordtooneel van Ephesen (*) noemen.
De keizer Theodosius , die zich had laten bedriegen,
leefde niet lang daarna. Het blinde vertrouwen, hetwelk
hg in zijnen onwaardigen gunsteling gesteld had, heeft
den roem zijner regering, welker einde zoo droevig was ,
als het begin gelukkig was geweest, bezwalkt. Hg werd
opgevolgd door den keizer Marcianus , eenen godsdienst
tigen vorst, die zijne eerste zorgen aanwendde gm de
zuiverheid van het Geloof te helpen handhaven.
XCL HOOFDDEEL;
''Algemeene Kerkvergadering van Calcedo.
Het Jaar 45i.
De H. Leo , die toen op den stoel van den H. Petrus
zat, had een levendig gevoel van de wonde, welke der
Kerk was toegebragt, en hg beijverde zich om dezelve
te genezen. Het krachtigste middel was eene algemeene
Kerkvergadering. De keizer IVIarcianus beriep haar,
volgens het verlangen van den H. Paus, te Calcedo, ee-
ne der voorsteden van ZiTons^rtw/tno/)«/, omdat hij zelf haar
wilde bijwonen, en er de orde handhaven. De Bisschop-
pen vergaderden zich ten getalle van drie honderd zes-
tig in de kerk van de heilige Euphemia , en de eerste
zitting werd gehouden den achtsten October van het jaar
45i. Daar de H. Leo zelf er niet konde komen, zond
hij drie afgevaardigden, die er in zijnen naam voorza-
ten. Het Evangelieboek was cr, zoo als in de Kerk-
vergadering van Ephesen op eenen troon in het midden
der vergadering geplaatst. Men begon met het geweld-
dadige en onbillijke gedrag yan Dioscoeus ten opzigte
(*) Latrociniurn Ephesiacia,