Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 206 ) \
men stelde wachten bg de schepen en op de wegen; men
sloot hun alle toegangen af, en de waarheid zoude bezwe-
ken zijn, zoo God haar niet de kracht om alle hinderpa-
len te overwinnen, en al de zamenrottingen, die men
tegen haar maakte, te boven te komen, gegeven had.
Een afgevaardigde, als een bedelaar gekleed, bragt het
echie verhaal in eenen ultgeholden stok over, en kwam
in het paleis. Toen de keizer beter onderrigt was ge-
worden van alles wat er te Ephesen gebeurd was, liet hij
Nestoribs in een klooster van Antiochië opsluiten; en
daar deze Aartsketter voortging met er zijne dwalingen
te prediken, werd hij naar Tasis en Egypte verbannen ,
waar hij eenige jaren daarna op eene ellendige wijze stierf.
XC. HOOFDDEEL.
Ketterg van E a ruc n bs,- '
De ketterg van Nestorios gaf gelegenheid tot eene an-
dere , die schielgk op haar volgde, en die niet minder
strijdig was met het geloofsstuk der JVIenschwording. Eu-
tijches, Nestoriüs bestrijdende, dwaalde zelf af. Hg
leerde, dat er na de Menschwording in Jesus Christio
maar ééne eenige natuur was,—Alzoo vermgdthet men-
schelijke vernuft de eene dwaling met in eene andere te
vervallen; maar de Kerk, door Gods Geest bestuurd, ver-
oordeelt al de dwalingen. — Nestorius had den persoon
van Jesus Curistus verdeeld; Eutiiches vermengde des-
zelfs Naturen. Hij was overste van een klooster bg Kon-
stantinopel, en hij had veel gver getoond om de eenheid
van persoon in Jesus Christus tegen Nestorius te be-
weren; maar deze afkeer, dien hij van hei Nestorianen-
dom had, bragt hem tot eene tegenovergestelde ketterij,
en deze dwaling verwekte geene mindor onlusten, dan
die van Nestorius. De nieuwe Aartsketter verklaarde
zich in het eerst niet dan aan eenige vrienden in bgzon-
derc gesprekken; maar in het vervolg zocht hij zijne dwa-
ling ia de kloosters yan Konsianüuopel te verspreiden.