Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page

KORTE LEVENSSCHETS
van den wei, eer-\vaakdioe heer
Ca. Fr. UHOMOND,
zoo ALS BE GEIEEHDE ScHRIJVER VAN HET TiJDSCIIRIFT
BB KylTHOLIJKB, bji DE BEOOBDEELINa VAN DIT webk
DIE wei. HEEET GELIEVEN MEDE te DEELEN.

» De Heer Ch. Fr. L'Homond, die zoo wel door ge
leerdheid als zedigheid heeft uitgemunt, is geboren te
Chaulnes in het Bisdom van ISoyon, het vaderland van
Calvyn, in het jaar 1728. Door middel van eene beurs
geraakte hij te Pargs in het Collegie van Inville, welks
Overste hg naderhand is geweest. Met het beste gevolg
had hg zich op de Letterkunde toegelegd, en naderhand
den gewonen loop der studia humaniora en der Philoso-
phie met roem afgelegd, en verkoos daarna de godge-
leerde lessen aan de Sorbonne bg te wonen. Hg maak-
te zich hier bekwaam om naar de verschillende waar-
digheden, met welke degene, die zich op de Theologie
toeleggen, vereerd worden, te dingen. Bg die gelegen-
heid had hg reeds eenige blgkcn van scherpzinnigheid,
vlijt, en een gezond oordeel aan den dag gelegd, welke
met grond deden voorzien, dat hg eens het sieraad der
Parrjsche Hoogeschool zoude zijn, toen hg tot Leeraar
in het Collegie van den Kardinaal Lemoine benoemd
werd. Hg staakte als toen zijne bemoeijingen tot de
hooge school waardigheden, om zich geheel en al aanzg-
ne nieuwe bediening toe te wgen; hg nam zelfs het be-
sluit, om zich eenig en alleen met het onderwijs der
jeugd bezig te houden, en hg zag volstrekt van zgn plan
af, om aan de Hoogeschool de trappen der Theologischs
Faculteit te bekomen; hoewel hij er meer dan de ver-
eischte geleerdheid en bekwaamheid tot bezat, en die

üui