Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 204 ) \
NESToniüs onderzocht werden. Zijne leer werd bevon-
den te strijden tegen die der Vaders, en eenstemmig ver-
oordeeld. Om dit vonnis kenbaar te maken, schreef Ce-
LESTiNus aan de voornaamste Bisschoppen van het Oos-
ten. In den brief, dien de Paus aan den H. Curillus
schreef, prees hij deszelfs gver en waakzaamheid ; hg
betuigt hem, dat hij deszelfs gevoelens omtrent de Mensch-
wording goedkeurt; dat, bij aldien Nestortus voortgaat
met de Catholijke Leer te bestrgden , en zoo hg, binnen
eenen bepaalden tijd, zijne goddelooze leer niet ver-
vloekt, hij van het ligchaam, of, van de gemeenschap
der Kerk, zal afgesneden worden.
LXXXIX. HOOFDDEEL.
De. algemeene Kerkvergadering van Ephesea.
Het Jaar 43it
Nestorius onderwierp zich niet aan het oordeel var«
den heiligen Stoel; en, zoo als al de andere leeraars der
nieuwigheden, werd hij nog vuriger om zgne dwaling te
verspreiden. Alhoewel hij beschermers aan het Hof vond,
deed de keizer Theodosius de Jonge, die den Godsdienst
opregtelijk bembde, de oogen open, toen hg de hevige
beweging der Geloovigen van Konstantinopel vernam, en
hij besloot, eene algemeene Kerkvergadering te Ephesen
bijeen. te roepen: de H. Paus Celestlnus zond er drie
afgevaardigden op. Al de Catholijken verheugden zich ,
toen zij dit hoorden. Twee honderd Bisschoppen uit alle
deelen der Christen wereld gingen er naar toe, en de
H. CijRii.Lus zat er in naam van den Paus voor. Nep-
ToHiüs kwam ook te Ephesen, vergezeld door den graaf
Candidianus, wien de Keizer belast had om de Kerk-
vergadering te beschermen; maar die openlijk de partij
van Nestorius begunstigde. Deze Aartsketter wilde nooit
in de Vergadering verschgnen, hoewel men hem drie-
malen geregtelijk had laten dagvaarden. Hg bragt tot
zijne verontschuldiging bg, de afwezendheid van .)oan-
ïiEs, Bisschop van Antiochië, en van zijne onderhoorige