Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( aoa )
LXXXVIII. HOOFDDEEL,
Ketterg van Nsst anivs.
De geest der dwaling, nadat hg hel geheim der H.
Drievuldigheid, dat van de erfzonde, en van de genade
had aangevallen, deed herhaalde pogingen om het Ge-
loof van het geheim der Menschwording uit zijn verband
te rukken. Men had altgd geloofd, dat Jesds Curisttj»
niets anders dan het vleesch geworden Woord is, en dat
er aldus in Jesus Christus twee Naturen , en één eenige
Persoon is. Nestoriüs, Bisschop van Konstantinopel,
leerde, dat er twee personen in Jesus Christus zgn.
Daar hg het Catholgke geloofsstuk niet voor de vuist
durfde aanvallen, nam hg eenen onweg, en zeide, dat
de H. Maagd Moeder Gods, maar tnVA Moeder van
Cbristvs moest genoemd worden , alzoo den persoon van
Christus onderscheidende van dien van het Woord. De-
ze nieuwe leer, welke met het algemeene Geloof stgdig
was, veroorzaakte eene groote ergernis, zoowel hij de
Geestelgken als bg het volk. Toen zg deze godslastering
de eerste maal in de kerk van Konstantinopel hoorden,
liepen zg de kerk uit, om geene gemeenschap te hebben
met den goddelooze, die dezelve had geuit. — Deze eerste
geloofskreet verdient grootelgks opgemerkt te worden:
men hoort hem altgd bg de eerste opkomst van alle ket-
tergen; dat is, zoo dikwijls als men zich verzet tegen
hetgene, wat altijd geloofd is geweest. _ NEsioaiuswas
aan het hof wel gezien; hg verzuimde niets, om den
keizer Tueodosius den Jongen in zijne belangen over Ie
halen, en om door dit middel zijne dwalingen lang» alle
kanten te verspreiden; maar God had tegen het kwaad
een tegenmiddel, en voor het aangevallen Geloof eenen
beroemden Verdediger bereid. De H. Curillus , Bisschop^
van Alexandrië, was de onoverwinnelgke Held, dien de
Voorzienigheid dezen Aartsketter tegenstelde. Zoodra de
H. Bisschop kennis kreeg van den voortgang der godde-
loosheid, gaf hg een geschrift
in het licht, waarin Iig-