Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( aoï )
zijn, en zwoer den ondergang [van den H. Kerkvoogd.
Men zette hem ten tweeden maal af, en men verbande
hem naar Cucusa, eene kleine stad van Armenië. De kei-
zerin had dit arm en onvruchtbaar land uitgekozen, om
den H. Bisschop al de grootheid van hare wraak te doew
gevoelen. Hg kwam er eerst na zeventig dagen reizens
aan , en had de grootste ongemakken geleden, uit hooftle
zgner zwakke gezondheid, en der wreedheid van de soldÉ-
ten, die hem daar henen geleieden. Zoodra zgne gezondheiil
hersteld was, werkte hg met eenen nieuwen gver tot
welzgn van de Kerk; hg onderwees het volk van dat
land, hielp de armen, kocht de gevangenen vrij. Zijno
vganden, hoewel zij zegepraalden, werden er nagverig
over; zij deden hem verbannen naar Pgthionta, eene
verwoeste stad, aan de uiterste grenzen van het Rijk, oj>
den oostelijken oever van den Pontus-Euxinus. Men
deed hem naar deze nieuwe plaats van ballingschap bren-
gen door twee meêdoogenlooze wachten, die door hunne
harde behandelingen er op uit waren om de ongemakken
van eene lange en lastige reis te verzwaren. Men had
hun eene belooning beloofd, als de Heilige op reis stierf;
zg verdienden dezelve door hunne barbaarschheid. De ff-
Bisschop, die zwak en afgemat was, bezweek eindelgk
door zoo veelvuldige rampen: nadat hij drie maanden on-
derweg was geweest, kwam hg te Comana'mde Pontus,
en werd door eene hevige koorts aangevallen, die hem
Boodzaakte , daar te blijven. Den volgenden nacht, toen
hij in de Sakrislij der kerk van den H. Martelaar Basï-
iiscus Bisschop van Comana was, vers:heen hem de^e
Heilige, en zeide hem: » houd moed. Broeder! morgen
zullen wij zamen vereenigd zgn." Hij stierf ook in de
daad 's anderdaags. De Kerk verloor eenen van hare hei*
ligste Bisschoppen, en van hare beroemdste Leeraren; zijrje
I welsprekendheid , die ten minste zoo groot was als die dec
vermaardste Redenaren der oudheid, heeft hem denhgnairrs
j van ChriisostomuS; dat wil zeg^ea, CriMemom/, gegeven.