Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
mam
( »97 )
verdiensten gegeven werd. Eindelgk bewgst hij deze
waarheid door het doopsel der kinderen, die tot deze ge-
nade geroepen zgn, zonder dat er van hunnen kant iets
is, hetwelk deze genade voor hen heeft kunnen verdie-
nen: Want, zegt hij, waar is het geloof, waar zgn
de werken, die deze genade zijn voorafgegaan ? De H.
Paus Celestinüs , onderrigt, dat de priesters van Marseil-
le gevoelens hadden, welke tegen deze leer van den H.
Augustinus streden, veroordeelde hen, cn verklaarde
tegen hen, dat God zoodanig in het hart der menschen
werkt, dat de heilige gedachte, dat het godvruchtige
voornemen, dat eindelijk alle beweging yan den goeden
wil in de orde der zaligheid, van God komt, en dat
zoo wij eenig goed kunnen doen, het door dengenen is,
zonder wien wij niets kunnen. Eindelijk eindigdea al
deze twisten door den vermaarden regel der tweede kerk-
vergadering van Orange, in het jaar ó:ig , in welke de
zeer beroemde H. Cesarius van Arles voorzat, en die in
deze woorden is vervat: » Zoo iemand zegt, dat, het-
zg de aanwas, hetzg het begin zelf van het geloof, en
die eerste beweging yan het hart, waardoor wg geloo-
ven in Hem, die den zondaar regtvaardig maakt, niet
is de uitwerking yan de gaye der genade; maar dat deze
gesteltenis zich natuurlgk in ons opdoet; die wederspreekt
aan de Apostolische leerstellingen, naardien de H. Pau-
1.us zegt: Wg hebben dit betrouwen, dat degene, die
het goede werk in U begonnen heeft, het ook voltrekken
zal tot den dag van Jbsvs CbristVs ; en elders: het is
U vergund in Jjssos Cbristvs te gelooven ■ • .. uit genade
zijt gg zalig geworden door het geloof: en dat niet uit
ü zelve, want het is eene gave Gods. OndertUSSchen is
de wil yan den mensch, onder de werking der gena-
de, niet werkeloos en enkel lijdelijk; want hij werkt
met de genade mede." (Zie Conc. Trib, Sess. YI» Can. IV.)