Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( '89 )
de oogen stortten. Men verhaalt, dat zij bij eene enke-
le gelegenheid acht en veertig personen herdoopt hebben,
die de kracht niet hadden om deze folteringen uit te staan.
De Catholijke Bisschoppen stelden in het eerste niets an-
ders dan zachtzinnigheid en geduld tegen de wreedheden
der scheurmakers: zij hoopten hen door dit raiddel te win-
nen. De H. Augustinus, Bisschop van Hippone, die
in het vervolg zoo vermaard is geworden, wendde alle
mogelijke moeite aan, om hen tot betere gevoelens te
brengen, en om hen met de Kerk weder te vereenigen:
het gelukte hem om er een groot getal van te bekeeren:
maar de anderen werden er nog woedender door. Zij
leiden hem hinderlagen, als hij de Catholijke gemeenten
ging bezoeken. Eens zou hij bijna in hunne handen zijn
gevallen, en bij zou gewis omgekomen zijn, zoo zgn
wegwijzer zich, door onoplettendheid, niet had verzon-
nen , en van de landsstraat, waar die booswichten hem
afwachtten, niet was afgedwaald. Hunne stoutmoedig-
heid van dag tot dag toenemende oordeelde de Catholg-
ke Bisschoppen de bescherming van den keizer Ho^jorius
te moeten inroepen, die legen deze sektenstichters eene
strenge wet uitgaf, waardoor hij hun verbood om ver-
gaderingen te houden.
LXXXII. H O O r D D E E L.
De vermaarde onderhandeling te Karthago;
einde van de scheuring.
Het Jaar 411.
De Catholijke Bisschoppen, die er veel meer op bedacht
waren , om de Donaiiaien te bekeeren, dan om hen te doen
straften, smeekten den keizer Honorius om zachtere mid-
delen te gebruiken, om hen tot de Kerk terug te brengen.
Zij stelden den weg van eene onderhandeling voor, en
de keizer keurde dit middel goed. Al de Bisschoppen van
Afrika, zoowel de Donatisten als de Chatimlgke kregen
bevel om naar Kanhago te komen, ten einde eryanbei-
/ V^l