Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 18/ )
de kerk te gaan. Theodosivs, plat ter aarde liggende,
die bij door zgne tranen bevochtigde, sloeg op zijne
borst, en sprak overluid deze woorden van JJavid uit:
Mgne ziel is aan den vloer gekleefd; maak mij levend,
O Heer! naar uw woord. Al het volk, door een zoo groot
voorbeeld geraakt, bad en weende met hem, deze sou-
vereine majesteit, wier hevige toorn geheel het rijk had
doen beven, boezemde voortaan niets dan gevoelens van
medelgden en droefheid in. Ambuosius zelf werd er nog
het meeste door bewogen; hij was ook van gedachten
dat hij in deze omstandigheden de gewone kerkregels
konde verzachten, die voor de misdaad van doodslag de
genade der verzoening niet toestonden dan in doodsnood.
De doorluchtige boeteling kreeg hierdoor nog ee:» leven-
diger berouw, en hierin volhardde hg zijn geheel leven
door, hetwelk nog acht jaren na dezen wonderbaren trek
duurde. De gedachtenis van dezen grooten vorst is al«
tijd in de Kerk in eer gehouden: de kerkelgke schrij-
vers en de kerkvergaderingen zelve stelden hem aan de
Christelijke vorsten tot een voorbeeld voor.
LXXXI. HOOFDDEEL.
i Scheuring der Donatisten.
i De scheuring der Donatisten, die gedurende twee hon-
1 derd jaren de kerk van Afrika verwoest iieeft, is be-
t gonnen met de regering van Constantinus ; maar zij is
! in het eerste maar eene vonk geweest, die vervolgens
i tot eenen grooten brand overgeslagen is. In het begin
I was het maar alleen te doen om te weten of Cecilia-
, Nus, Bisschop van Karthago, wettig was aangesteld.
I Eenige Bisschoppen die Donatus aan hun hoofd hadden ,
: beweerden, dat deze aanstelling niet wettig was geweest
I en zij scheidden zich van zijne gemeenschap af. De
. zaak werd voor den Paus gebragt, die dezelve ten voor-
I deele van Cecilianus besliste, wiens aanstelling hij goed-
I keucde, en dit oordeel werd vervolgens ondersteund door