Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
mtm
INHOUD. xvii
Bladz.
LXXXV. Hoofdd, Dwaling der halve-Pelagianen. 195
LXXXVI. Hoofdd. De H. Hierdnimus . .198
LXXXVII. Hoofdd. Deugden van den H. Joannes
Chrysostomüs , en de hem aangedane vervolgingen.
LXXXVin. Hoofdd. Ketterij van Nestorius
LXXXIX. Hoofdd. Algemeene Kerkvergadering
van Ephesen . , • • ■
XC. Hoofdd. Ketlerg van Euhuches
XCI. Hoofdd.
Calcedo
XCII. Hoofdd.
Paus Leo
XCI». Hoofdd.
XCIV. Hoofdd.
XCV, Hoofdd.
XCVL Hoofdd.
XCVII. Hoofdd.
Cassin
XCVIIf. Hoofdd. Over de drie Capitula.
algemeene Kerkvergadering
XCIX. Hoofdd, Bekeering van ^n^e^anc/,
C, H 0 0 f d d. De H. Auoustintjs tot Bisschop van
Kantelberg gewyd, en gver van den H, Paus Gre-
oorius ,,,,..
Cl, Hoofdd. Mauomeb geeft zich vooreenenPro-
feet uit . . i • . ,
Cn. Hoofdd. Inneming van Jeruzalem door Chos«
Hoës, Koning van Perzië ....
cm, Hoofdd. Het heilige Kruis teruggegeven,
en weder naar Jeruzalem gehragt.
CIV. Hoofdd. Ketterg der Monotheliten, en de
Ecthesis . . . . . .
CV, Hoofdd, Zesde algemeene Kerkvergadering,
de derde van Komtantinopel . . .
CVI. Hoofdd. Bekeering van Duitschland ,
CVIL Hoofdd. Marteldood van den H. Bonifacius
CVIII, Hoofdd. Ketterg der Iconoclasten of der
Algemeene Kerkvergadering van
• • • • •
Groote hoedanigheid van den H,
Bekeering der Franschen
Doopsel van Clodoveüs ,
Deugden van de H. Genoveva ,
Begin van den H. Benedictus .
Stichting van het Klooster Mont-
Vijfde
aoo
202
204
ao6
ao8
210
212
214
216
218
220
222
225
226
228
a3o
233
235
237
239
24».