Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 183 )
den Heer en levendmaker, die uit den Vader voortkomt,
die met den Vader en den Zoon zamen aangebeden en
verheerlijkt wordt, die door de Profeten gesproken heeft."
De keizer Theodosius nam dit besluit aan , alsof het uit
den mond van God zelven gekomen was; hij gaf eme
wet uit om te bevelen, dat alles wat in de kerkvergade-
ring beschikt was, zoude ten uitvoer gebragt worden.
Schoon deze vergadering alleen bestond uit Oostersche;
Bisschoppen, werd echter deze Kerkvergadering voor eene
algemeene gehouden , omdat Paus Damasus er zijne goedr
keuring aan gegeven heeft, en omdat de Bisschoppen van
het Westen dezelve aangenomen hebben.
LXXIX. HOOFDDEEL.
Goedertierenheid van Tbeodosios,
Het Jaar 38j.
Theodosius was driftig van aard, en geraakte ligtelijk
in toorn ; maar hij liet zich néêrzetten , en de godsvrucht,
die hem bezielde, stelde een breidel aan zijnen toorn.
In de stad Antiochië gebeurde er een groote opstand, bij
gelegenheid, dat men er eene nieuwe belasting invoerde.
Het volk wierp, in zijne dolheid, het standbeeld van
den keizer, en dat van de keizerin, omver, cn sleepte
die langs de >^straten. Theodosius , van deze euveldaad
onderrigt j geraakte in eene hevige gramschap; hij wilde
in zijne eerste drift de geheele stad verwoesten , en hare
inwoners onder derzelver puinhopen begraven. Nadat zijne
eerste drift bedaard was, benoemde hg twee zaakgelas-
tigden om geregtelijke navorschingen te doen omtrent de
schuldigen, en gaf hun de magt om deze ter dood te
brengen. Gedurende deze tusschenpoozing kwam het volk
van Antiochië tot bedaren, gevoelde de grootheid zijner
misdaad, en wachtte zijne straf al bevende af. Al de
inwoners waren verslagen, en durfden niet uit hunne
huizen gaan, en zij verwachtten er in de grootste ver-
legenheid niets anders dan den dood. Fi-avianus Bis-