Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »81 )
STANTINDS eene Kerkvergadering van al de Bisschoppen
van zijn rgk te heieggen ; maar hij stelde dit uit lot
den vrede. Hij s'^hreef dan aan al de Bisschoppen van
het Oosten, en zond hun de brieven, die de H, I'aus
Uamasus hem gezonden had, om hen bijeen te roepen,
en hij verzocht hen te Konstantinopel te komen, welke
staJ tol het houden dier Kerkvergadering was uitgekozen,
omdat hij er bij tegenwoordig wilde zijn. Gelijk Con-
sTANTiMus en SiJLVESTEU door de Kervergadering van
Nicea der ketterg hebben wederstaan; zeggen de Vaders
van de zesde algemeene Kerkvergadering (Act. i8}, alzoo
hebben Tueodosius en üamasus haar wederstaan door
de Kerkvergadering van Konstantinopel. Cr werden over-
al hevelen gegeven tol het onderhoud en huisvesting der
Bisschoppen, en Tueodosius was hierin niet minder edel-
moedig dan Constantinus was geweest ten opzigte van
de Vaders van Nicea, De Bisschoppen kwamen van alle
kanten van het Oosten, ten getalle van honderd vijftig
bijeen. Timotheus, die als Bisschop van Alexandrië,
volgens de kerkvergadering van Nicea, den eersten rang
na den Bisschop van Rome moest bekleeden, zat in de
kerkvergadering voor. Meletius Bisschop van ^«iiocAiV,
was een der vermaardsie Kerkvoogden dezer hoogwaar-
dige vergadering. De kei/.er verlangde zeer om hem te
leeren kennen, zoo nit hoofde van den roem van hei-
ligheid , dien deze Kerkvoogd zich verworven had, als
uit hoofde van eenen droom, waarin deze vorst, toen hij
nog maar generaal van Gratianus was, hem gezien
had, hem met de eene hand het keizerlijke purper, en
met de andere de kroon aanbiedende. Sedert dien tijd
had Tueodosius altijd eenen bgzonderen eerbied voor hem,
schoon hij hem anders nooit gezien had. Toen de Bis-
schoppen te Konstantinopel gekomen waren, gingen zij
zamen den keizer begroeten, die willende beproeven of
hij Meletius onder al de anderen zoude kennen , ver-
bood, dat men hem zoude zeggen wie het was. Daar hg
zjch het gezigt van den Grijsaard, die hera verschenen
was, altijd levendig konde voor oo^en stellen, kende hij