Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i8o )
ker kenteeken van Catholicitelt: » Wij willenzegt liij,
B dat alle volken onder ons gebied den Godsdienst vol-
gen, dien de Prins der Apostelen aan de Romeinen ge-
leerd heeft, en dien wg tegenwoordig den Paus Dama-
sus zien volgen; zoo dat wij, volgens de leer van het
Evangelie, en de Apostolische onderwijzingen, eene eeni
ge Godheid van den Vader, van den Zoon, en van den
H. Geest, met eene gelijke Majesteit, en in eène aanbid-
biddelijke Drievuldigheid gelooven: wij bevelen, dat de-
gene , die deze Leer houden, den naam van Catholijken -
dragen, en dat de anderen, welker roekelooze, en dwaze
goddeloosheid wij verdoemen, met den schandelgken naam
van ketters zullen genoemd worden, en dat hunne ver-
gaderplaatsen niet met den naam van üCgri; zullen vereerd
•worden, in afwachting, dat zg de gevolgen der godde-
lijke gramschap gevoelen." — In de daad, het Catholijke
Geloof, is datgene hetwelk Jesus Christus geleerd heeft,
hetwelk de Apostelen verkondigd hebben, en hetwelk de
Vaders bewaard hebben. De Kerk is op dit Geloof ge-
grond: al die er van afwijkt, is geen Catholgke. Men
is zeker van al de ketters beschaamd te doen staan door
hun aan te toonen, dat hunne leer niet uit de oorspron-
kelijke bron komt; dat zg nieuw is. De ware Leer is
ouder dan de ketterijen: de Apostelen zgn er voor de
stichters van elke sekte geweest; de waarheid is de dwa-
ling voorafgegaan; met een woord, de ware goddelijke
Leer is die, welke het eerste is aangenomen; die nader
hand is opgestaan, is noodzakelijk valsch en vreemd.
LXXVin, HOOFDDEELi
Kerkvergadering van Konstantinopel. Be tweede algemeene^
Het Jaar 381.
Theodosius wist wel, dat eene keiïerlijke verordening
alleen niet genoeg was, om hen allen in het ware Geloof
te vereeenigen. Bij zijne komst tot den troon had hg
reeds besloten ora op het voorbeeld van den grooten Con-