Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 170 ) \
rust in mgne afzondering te Lligven ? zoo ik eene stille
en van de wereld afgezonderde maagd in het huis van
mijnen vader was, en zoo ik zag, dat iemand het in
brand stak, zou ik mij dan stil houden, en mij met het
huis laten verbranden ? Moest ik niet liever gaan om
hulp te zoeken, water er in storten, en al mqne pogingen
aanwenden om den brand te blusschen? Dit doe ik nu
«ok: gg hebt het huis des Heeren in brand gestoken;
ik ben in regne kluis den brand ontwaar geworden, en
ik tracht dien te blusschen." De keizer bragt tegen dit
y.oo bescheiden en zoo edelmoedig antwoord niets in; hg
scheen zelf beter omtrent den H. Athanasius te denken, j|
en hg stond hem toen om naar zijne Kerk terug tekee-
ren ; maar het was niet omdat hij in zgn gemoed ver- ji
anderd was; het geschiedde omdat hij vreesde zgnen |i
broeder Valentinianus , die eerbied voor dien H. Bis-1
schop had, te vertoornen. De H. Athanasius kwam al- I
dus te Alexandrië M'cder, en nadat hij zich door zoo |
vele wederwaardigheden had (mderscheiden, vijfmaal ge-jj
bannen en vgfmaal terug geroepen was, bleef hij er)
vreedzaam gedurende de zes laatste jaren zijns levens. i;
LXXIII. HOOFDDEEL.
Onverschrohhenheid van den H. Basilivh, Bisschop
van Cesarea.
Het Jaar 370.
Valens, altgd bez'g met de zorg om het Arianendoraj
in zgne staten te vestigen, doorliep in persoon verschei-
den gewesten, om er de Catholgke Bisschoppen uit te
verjagen; maar hg vond deftige verdedigers der waarheid,
De H. Basiliüs , Bisschop van Cesarea in Kappadocië,
blonk onder al de anderen uit door zijne standvastigheid.
De H. Kerkvoogd was een onwrikbaar bolwerk, waarte-!'
gen al de pogingen der ketterij afstuitten en verpletterdi
werden. De keizer zond, eer hg naar Cesarea ging,.
Modes rus, den prefekt van het geregtshof, oia hem te'