Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( iBi )
te zija; hiertoe reisde hij tweemaal naar Trier, waac
de keizer Maxi.mits toen was; maar hij vraagde deze
genade als Bisschop, en op eenen zoo waardigen toon,
dat hij er den vorst zelfs toe verpligtte, dezelve toe te
staan. Maxijius kreeg des te grootere achting voor hem,
en verzocht hem meermalen aan zijne tafel, De H.
Martinus verschoonde zifh in het eerst, maar naderhand
begreep hij deze uitnOodiging te moeten aannemen. Max»
IJ4U3 was er zoo zeer over verheugd, dat bij de voornaam-
sten van zijn hof als op een plegtig feest verzocht. De
H. Bisschop zat aan tafel met eenen Priester van de
kerk van Tours, dien hij altijd met zich nam. Toen
men te drinken bragt, wenkte de keizer, den bediende
om den beker aan den H. Martinus te geven, meenen-
de, dat hij hem vervolgens uit zijne hand zoude ontvan-
gen; maar de II. Bisschop bood hem aan zijnen Priestec
aan, als aan den eecwaardigsten persoon van het gezel-
schap. Deze daad mishaagde den vorst niet, die den H.
Mabtintis prees, omdat hij de eer aan het Priesterdom
van Jesus Ciirist(;s verschuldigd, boven al de keizerlijke
magt had gesteld. Zoo vele deugden, die nog door tal-
looze mirakelen verheerlijkt zijn geworden, hebben den
H. Mautinus in de geheele Kerk zeer vermaard gemaakt.
LXIX. HOOFDDEEL.
De keizer JuLidscs wil liet Heidendom weder herstellen.
Het Jaar 362.
Julianus, de opvolger van den keizer Constantius,
viel van het Christendom af, hetwelk hem den bijnaaui
van Apostaat, of de Afgevallen heeft gegeven. Nadat
hg den troon beklommen was, begon hij , met aan ie-
der een de vrije oefening van zijnen godsdienst toe te
staan, en met al degene, die uit hoofde van den gods-
dienst verbannen waren, terug te roepen. Uit deed hij ,
minder met oogmerk om zich de algemeene genegenheid
te verwerven, dan om de regering van Constantius ha-