Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( «59 )
LXVIII. HOOFDDEEL.
De H, Martinüs , Bisschop van Tours.
Het Jaar 36o,
De vermaardsie der leerlingen van den H. Hilarius
was de H. Mabtinos, die dezen grooten Bisschop, wiens
deugden hij bewonderde, bijzonderlgk aanhing, en die
deel nam in al zijn strijden voor het Geloof. Mautinus
werd te Sabaurin, een-e stad van Pannonië, van afgodi-
sche ouders geboren. God begunstigde dit H. Kind met
eene zoo zonderlinge zegening, dat het, nog maar tien
jaren oud, naar de kerk der Christenen ging, en zich
onder de Catechumeni , dat is onder degene, die in het
Geloof onderwezen werden , om gedoopt te worden, liet
aannemen. Daar hij de zoon van eenen ambtman was,
was hg verpligt om de wapenen te dragen; maar deze
staat, die voor zoo vele anderen eene school der onge-
bondenheid en der ongeregeldheden is, werd voor hem
eene leerschool der heldhaftigste deugden. Hij blonk
voornamelijk uit door eene teedere liefde jegens de armen :
hij konde hun niets weigeren, en al wat hij van zijne
soldij over had, gaf hij aan de armen. Eens ontmoette
hij in eenen zeer harden winter bij de poort van Amiens
eenen naakten en door koude verkleumden bedelaar. Op
dit gezigt werd z'jne meêdoogende liefde geroerd, maar
hij bezat niets dan zijne wapenen en zijne soldaten klee-
ding. Hij trok zijnen sabel, sngdt zijnen mantel mid-
den door, en geeft er de helft van aan dat arme mensch,
om er zich mede te kleeden. Eene zoo heerlijke daad bleef
niet onbeloond: den volgenden nacht zag Martinds in
eenen droom Jesüs Christus gekleed met dezen halven
mantel, en hoorde hem tol de Engelen-, die Hem om-
ringden , zeggen: Martic^vs nog Cateciiomeuvs heeft
mij met dezen mantel gehleed. Dit troosteiijke gezigt
deed hem besluiten, om zich te laten doopen. ZooJra
bg gedoopt was, was hg er op bedacirt ojn den krggs-