Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 158 ) \
ner leer te bewijzen door de gedurige veranderingen, die
zij er in maakten: n Sedert de H. Kerkvergadering van
Nicea,^^ zegt hg, » doen degene, aan wie gij uw ver-
trouwen schenkt, niets anders dan Geloofsbelgdenissen op-
stellen. Hun geloof is niet het Geloof der Evangeliën;
maar een Geloof, welk zich naar de tijdsomstandigheden
plooit: in het verleden jaar hebben zij viermaal hunne
Geloofsbelijdenis veranderd: het Geloof is bij hen zoo
veranderlijk als de wil der menschen , en de leer als de
mode. Alle jaren, en zells alle maanden komen zij met
nieuwe Geloofsbelijdenissen voor den dag; zij verwerpen
weder hetgene, wat zij eerst hebben opgesteld; zij ver-
doemen hetgene, wat zij te voren hadden beweerd. Zij
spreken niet dan van de H. Schrift en van hel Apostoli-
sche Geloof; maar dat is om de zwakken te bedriegen,
en om de leer der Kerk aan te vallen." — Men kan de-
ze bemerking toepassen op de verschillende ketterijen,.
welke er na den tijd van den H. HiiAnius zijn opge-
staan. — De Arianen, die bevreesd waren voor zijnen
vurigen ijver, en voor zijne sterke redeneringen, ont-
duikle de onderhandeling, waarom hij verzocht had; en
om zich te ontdoen van een mensch, hetwelk zg vrees-
den, haalden zij den keizer over, om hem naar zijne
kerk terug te zenden. De H. Hilarius, naar zijn JJis-
dom terug keerende, trok door Ulyrië en door Jtalie;
overal moedigde hij de zwakke , en in het Geloof wan-
kelende Christenen aan. Dij zijne aankomst in de Gau-
len was zijnp eerste zorg om de rampen, die de Kerk
geleden had te herstellen. Saturninus werd in den ban
gedaan, cn afgezet als schuldig aan ketterij, en aan vele
andere misdaden. Dc wederkomst van den H. Kerkvoogd
had de gelukkigste gevolgen. Het Geloof werdt in zgne
geheele zuiverheid hersteld; de tucht der Kerk kreeg,
hace oude kracht weder, dc ergernissen hielden op, en,
de"\Yedc verving de onlusten. De dood van den keizer
Constantius, die in het jaar 36i voorviel, beroofde
dc Arianen yan hun yoornaaraste steunsel,