Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C »56 )
men; maar deze weglating was geene afkeuring. Ten
anderen , het grootste getal der Bisschoppen, door de gehee-
]e Kerk verspreid, heeft in het geheel geen deel aan de
verleiding gehad; in tegendeel, stelden zij zich, met den
Paus Liberius aan hun hoofd, met kracht tegen deze er-
gernis, en keurden de handelingen van de Kerkvergade-
ring van Rimini af. Het is zoo waarachtig, dat de o-
penhare leer van het Geloof niet veranderd is; dat de
H. Athanasius, twee jaren na deze Kerkvergadering, in
zijnen brief aan den keizer Jovianus zeide: » Het Geloof
van Nicea, hetwelk wij belqden, is te allen tgde het Ge-
loof der Kerk geweest; al de Kerken volgen het, die van
Spanje, van Groot-Brittanje , van Ae Gaulen, yaa. Italië,
van Dalmalië, van Dacië , van Mgaië, van Macedonië ,
die van geheel Griekenland, van geheel Afrika, van
de eilanden van Sardinje, van Creta, van CA^pr^s, van
Pamphglië, van Lgcië, van Isauriè , van Egypte, van
Lgbië, van Pontus, van Cappadocië hebben hetzelfde
Geloof, en al de Kerken van het Oosten , zeer weinige
uitgezonderd." Niet alleen het geheele Homeinsche Rijlc,
maar de gansche wereld , tot de barbaarschste volken
toe, haddén aldus dezelfde gedachten; en er isaltqdmaar
een zeer klein getal geweest, die het met de dwaling
hield, in vergelgking van degene, die haar verwierpen,
noch de Kerkvergadering van JRimini, noch de langdurige
en wreede vervolgingen van Constantius , noch de gunst,
die hij den, Arianen bewees, hebben het Geloof der Ca-
tholgke Kerk kunnen vervalschen.
LXVII. HOOFDDEEL.
IJver van den H. Hilarivs van Poitiers voor
het Geloof van Nicea.
Het Jaar 353.
God deed in de Gaulen eenen vermaarden verdediger
van de mede-zelfstandigheid van zgnen Zoon opstaan in
den persoon van den H. Hii-aiuus, Bisschop van/'o/iicry.